Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wełtyniu

Sygnatura
65/529/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-6; 6 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1970; sygn. 7-11; 5 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1969-1970, 1972; sygn. 12; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1969-1972; sygn. 13; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1960-1970; sygn. 14-15; 2 j.a. 6. Budżety na lata 1956-1972; sygn. 16-19; 4 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1959-1968, 1971-1972; sygn. 20-21; 2 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wełtyniu utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Wełtyniu podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Wełtyniu istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA