Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Widuchowej

Sygnatura
65/530/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
33
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-14; 14 j.a. 2. Komisje Rady 1955, 1958, 1963, 1965-1972; sygn. 15-28; 14 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 29-37; 9 j.a. 4. Kronika gromady 1963-1967; sygn. 38; 1 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1963-1972; sygn. 39-42; 4 j.a. 6. Plany gospodarcze na lata 1967; sygn. 43; 1 j.a. 7. Sprawozdania z działalności w sektorze rolnictwa 1970; sygn. 44; 1 j.a. 8. Protokoły kontroli 1963-1964, 1966-1969, 1972; sygn. 45-48; 4 j.a. 9. Spisy rolne 1957, 1960, 1966; sygn. 49-51; 3 j.a. 10. Budżety na lata 1967-1972; sygn. 52-57; 6 j.a. 11. Wybory sołtysów i radnych 1964-1965; sygn. 58; 1 j.a. 12. Obiekty i miejsca zabytkowe 1956-1958; sygn. 59; 1 j.a. AKCESJA nr 3995/2017; 1955-1966; 69 j.a.; akta osobowe pracowników; sygn. 60-128.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Widuchowej utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Widuchowej podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Widuchowej istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

128

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

59

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak