Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/541/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 513/1973; 1952-1979; 21 j.a. - Protokoły zebrań kół SITK i sprawozdania z działalności (1952-1971), biuletyny informacyjno-techniczne (1966), sprawozdania z działalności SITK (1953-1966), opracowania i referaty SITK (1961, 1966-1969, 1979), sprawozdania z działalności Klubu Racjonalizacji i Techniki (1958-1966), sprawozdania finansowe (1960-1965), materiały z Walnych Zjazdów SITK (1961, 1967). II. Przes. Nr 153/2009 - monografia pt. "60 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddziału w Szczecinie" wydane w 2006 r.

Dzieje twórcy:

Powstało 22.XI.1946 r., podlega Zarządowi Krajowemu SIiTK w Warszawie i wchodzi w skład federacji NOT. Jego zadaniem jest wypracowywanie i podnoszenie rangi zawodu inżyniera i technika komunikacji oraz kształtowanie etyki zawodowej, zajmuje się propagowaniem polskiej myśli technicznej w komunikacji, świadczy liczne usługi i ekspertyzy techniczne, prowadzi orzecznictwo i doradztwo techniczne, wspiera wynalazczość i udziela pomocy twórcom, organizuje giełdy, wystawy i konferencje naukowo-techniczne, prowadzi różne formy szkolenia.

Daty skrajne:

1952-1979

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1979.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA