Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/542/0
Daty skrajne
1951-1966
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 511/1973; 1951-1966; 4 j.a. - Protokoły Walnych Zgromadzeń i protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1951-1966), protokoły zebrań kół SIiTLiD (1953-1958), sprawozdania z działalności Oddziału (1963-1966), sprawozdania finansowe (1961-1964).

Dzieje twórcy:

Powstało 24.XI.1951 r. Jego działalność to zakładanie kół zakładowych przy większych jednostkach lasów państwowych i przedsiębiorstw przemysłu drzewnego i meblowego. Prowadzono zakrojoną na szeroką skalę akcję odczytową, informacyjną i szkoleniową służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych leśników, organizowano kursy do egzaminów na stopień inżyniera leśnika, kursy specjalistyczne dla leśników i drzewiarzy, organizowano konferencje i spotkania ogólnopolskie i międzynarodowe.

Daty skrajne:

1951-1966

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1966.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA