Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/545/0
Daty skrajne
1951-1967
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 513/1973; 1951-1967; 4 j.a. - Protokoły Walnych Zgromadzeń, protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału i sprawozdania z działalności (1951-1967), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Sekcji Terenów Zielonych (1956-1966).

Dzieje twórcy:

W XI.1946 r. powstał Związek Zawodowy Pracowników Technicznych przekształcony wkrótce w Związek Inżynierów i Techników. W 1948 r. zmieniono nazwę na Sekcję Terenową Zieleni, w 1959 r. na Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, nieco później na Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Zajmowało się ono projektowaniem i urządzaniem terenów zielonych, prowadzono szkolenie zawodowe, odczyty, konferencje i seminaria w zakresie drzewoznawstwa połączone z wystawami dorobku ogrodników. Przy oddziale powstała grupa rzeczoznawców wykonujących ekspertyzy z dziedziny sadownictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa i terenów zielonych w warunkach miejskich.

Daty skrajne:

1951-1967

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1967.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA