Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/548/0
Daty skrajne
1955-1966
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 510/1973; 1955-1966; 2 j.a. - Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności Oddziału (1955-1966).

Dzieje twórcy:

Powstało w 1950 r. w Zakładach Papierniczych "Skolwin" i jego działalność była ściśle z nimi związana. Podlegało Zarządowi Głównemu w Łodzi. Stworzyło sieć kół zakładowych, których zadaniem było propagowanie wiedzy o papiernictwie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przy wprowadzaniu nowych technologii produkcji papieru i nowoczesnych maszyn do tej produkcji, organizowało wiele konferencji branżowych, wystawy o tematyce papierniczej oraz konkursy propagujące wiedzę o papierze, książce i druku.

Daty skrajne:

1955-1966

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1966.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA