Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/552/0
Daty skrajne
1952-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 508/1973; 1952-1972; 14 j.a. - Sprawozdania z działalności (1952-1969), protokoły zebrań Oddziału (1953-1971), protokoły zebrań kół SITWM (1961-1969), sprawozdania z działalności kół (1961-1970), statut SITWM (1962), referat okolicznościowy z okazji XX lecia SITWM, referaty i opracowania (1960, 1972).

Dzieje twórcy:

Powstało we wrześniu 1946 r., podlega Zarządowi Głównemu w Warszawie, wchodzi w skład federacji NOT. W 1961 r. połączyło się ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Budownictwa Wodnego. Zrzesza ono specjalistów zajmujących się budownictwem wodnym i morskim, melioracją, łąkarstwem, hydroenergetyką, hydrologią. Do jego zadań należy ochrona zawodu zrzeszonych w nim członków, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz działania zmierzające do wykorzstania wiedzy technicznej w gospodarce narodowej. Prowadzi działania w zakresie rzeczoznawstwa, wynalazczości i racjonalizacji. Przyczyniło się do powstania w 1960 r. Technikum Wodno-Melioracyjnego.

Daty skrajne:

1952-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA