Centrala Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Prywatnego, Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/554/0
Daty skrajne
1965-1971
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 517/1973; 1965-1971; 14 j.a. - organizacja Centrali (1965), okólniki i zarządzenia (1965), sprawozdania finansowe (za lata 1965-1970), sprawozdania z działalności handlowej (za lata 1968-1971), protokoły kontroli (1970).

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1965-1971

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1965-1971.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA