Szczecińska Wytwórnia Farb i Lakierów

Sygnatura
65/577/0
Daty skrajne
1945-1972
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. AKCESJA nr 549/1974; 1945-1972; 51 j.a. - założenia do projektu rozbudowy Wytwórni (1951, 1955), bilanse (za lata 1948-1949, 1953-1959, 1960-1961, 1969-1971), plany produkcyjne (1954-1955), zarządzenia wewnętrzne (1950-1963, 1969-1970), organizacja Wytwórni (1961), analizy działalności gospodarczej (za lata 1956, 1959-1961), kontrole przedsiębiorstwa (1948-1954), paszport Zakładu (1950), plany wieloletnie, plany postępu technicznego i ich realizacja (1963-1964), działalność Rady Robotniczej (1963-1966), plany finansowe (na 1973 r.), racjonalizacja (1952-1953), monografia Wytwórni z 1950 r., normy zakładowe (1951-1959), plany inwestycyjne (1962).

Dzieje twórcy:

Powstała w październiku 1948 r. jako Państwowa Fabryka Farb i Lakierów. W 1951 r. przekształciła się w Szczecińską Wytwórnię Farb i Lakierów „Polifarb”. W 1976 r. w wyniku połączenia z Zakładami Koksochemicznymi „Szczecin” powstały Zakłady Chemiczne „Szczecin”, które w 1992 r. zostały przekształcone w „Baltcolor” Zakłady Chemiczne S.A. Zakres działania to produkcja farb, emalii, lakierów olejnych, farb syntetycznych oraz emalii i farb specjalnych. W latach 70-tych produkowano farby dla przemysłu okrętowego - do malowania pokładów okrętowych, burt, różnego rodzaju podkłady, emalie kabinowe, farby do malowania zbiorników i ładowni. W latach 90-tych uruchomiono oddział produkcji żywic ftalowych, na przełomie 1989/90 r. powstała wytwórnia emulsji asfaltowych dla drogownictwa.

Daty skrajne:

1945-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

51

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA