Izba Rzemieślnicza w Szczecinie

Sygnatura
65/585/0
Daty skrajne
1945-1973
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja Izby (1945-1946, 1957, 1973), plany uprzemysłowienia Pomorza (z 1945 r.), protokoły zebrań Zarządu Izby (1945-1949, 1954-1962), działalnośćcechów (1945-1962), administrowanie budynkami Izby (1945-1950), sprawozdania z działalności Izby (za lata 1946-1954), zarządzenia Izby (1946-1949), protokoły narad i konferencji (1946-1972), informacje o sytuacji rzemiosła w woj. szczecińskim (1946-1971), protokoły walnych zjazdów rzemiosł (1946-1948, 1957-1958), protokoły posiedzeń Rady Izby (1951-1973), działalność organizacji zrzeszonych w Izbie (1956-1971), sprawozdania finansowe (za lata 1970), wycinki prasowe (1948-1949), preliminarze budżetowe Izby (na 1950, 1953), rejestry zakładów i warsztatów rzemieślniczych (1946-1950),

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1945-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

198

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA