Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dołujach

Sygnatura
65/589/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
39
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne 1958-1959, 1965; sygn. 1; 1 j.a. 2. Sesje GRN 1954-1956, 1958-1972; sygn. 2-16; 15 j.a. 3. Komisje GRN 1962-1971; sygn. 17-25, 108; 10 j.a. 4. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1956, 1958-1972; sygn. 26-38; 13 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1958, 1961-1971; sygn. 39; 1 j.a. 6. Spotkania radnych z wyborcami 1961-1962, 1964-1969, 1971; sygn. 40; 1 j.a. 7. Plany gospodarcze1961-1972; sygn. 41-49; 9 j.a. – plany nasienne (na lata 1961-1970), plany rozwoju gromady (na lata 1961-1972), plany kontraktacji roślinnej (na lata 1966-1972), plany stosowania nawozów mineralnych (na lata 1970-1971). 8. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1967-1971; sygn. 50-53; 4 j.a. – sprawozdania z zaopatrzenia gospodarstw w materiał nasienny, z realizacji obowiązkowych dostaw (za lata 1967-1970). 9. Sprawozdania statystyczne 1966-1971; sygn. 54; 1 j.a. 10. Kontrole zewnętrzne 1964-1970; sygn. 55-57; 3 j.a. 11. Budżet i jego wykonanie 1955-1972; sygn. 58-73; 16 j.a. – budżety na lata 1955-1972, sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1963-1969, 1971-1972. 12. Spis rolny 1960, 1963-1972; sygn. 74-83; 10 j.a. 13. Narodowy Spis Powszechny 1960, 1970; sygn. 84-86; 3 j.a. 14. Akta osobowe pracowników 1955-1971; 21 j.a. 15. Gospodarka gruntami sygn. 109-113; 5 j.a. - wykazy rozrachunkowe gruntów w gromadzie, wykazy nabywców gruntów, dokumentacja dotycząca rekultywacji gruntów - kopalnia żwiru we wsi Kościno, operaty pomiarowe gruntów, mapy glebowo-rolnicze 16. AKTA KAT. B-50 1960-1973; 9 j.a. - listy płac

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dołujach utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w prezydiach zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dołujach podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie. Prezydium GRN w Dołujach istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. W miejsce dotychczasowej gromady z dniem 1.01.1973 r. utworzono większą jednostkę - gminę Dobra, do której włączono tereny b. gromady Dołuje.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

113

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

113

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

9.0

Ogółem metrów bieżących:

0.2

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1960-1973

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA
spis roboczy Tak w bazie IZA akta kat. B

W wyniku skontrum zwiększyła sie ilość akt kat. B