Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasienicy

Sygnatura
65/590/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sesje GRN 1954-1972; sygn. 1-17; 17 j.a. 2. Komisje GRN 1965-1967, 1969-1972; sygn. 18-19; 2 j.a. 3. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1962, 1964-1972; sygn. 20-35; 16 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1967-1968, 1970-1971; sygn. 36; 1 j.a. 5. Plany gospodarcze 1965, 1967-1968, 1970-1971; sygn. 37; 1 j.a. 6. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1968-1970, 1972; sygn. 38; 1 j.a. 7. Kontrole zewnętrzne 1968-1971; sygn. 39; 1 j.a. 8. Budżet 1955-1957, 1960-1967, 1971-1972; sygn. 40-44; 5 j.a. II akcesja z 1995 r. sygn. 45 – 63; 19 j.a. 9. Komisje GRN 1970-1972; sygn. 45; 1 j.a. 10. Zebrania wiejskie 1960; sygn. 63; 1 j.a. 11. Plany gospodarcze 1963-1970; sygn. 50-53; 4 j.a. – plan ochrony przeciwpożarowej (na lata 1966-1970), plany rolne (1963-1969). 12. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1962-1966; sygn. 54; 56, 58-61; 5 j.a. – sprawozdania z porządkowania gromady, ocena działalności kółek rolniczych (w 1966 r.), sprawozdania z obowiązkowych dostaw (1962-1965). 13. Budżet i jego wykonanie 1965, 1969-1970; sygn. 46-48, 57; 4 j.a. – budżet na lata 1969-1970, sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1965, 1970. 14. Kontrole zewnętrzne 1968-1972; sygn. 49, 55; 2 j.a. 15. Spis rolny 1963-1968; sygn. 62; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasienicy utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Jasienicy podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie. Prezydium GRN w Jasienicy istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

63

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

63

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA