Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Chemicznych "Police" w Policach

Sygnatura
65/941/0
Daty skrajne
1965-1987
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje 1966-1970, 1972, 1974, 1977, 1979, 1981-1982, 1986; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1965-1975, 1979-1981; 6 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1966-1968, 1974-1975, 1980-1982; 6 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1987; 1 j.a. - ankiety dotyczące liczebności partii na terenie zakładu. 5. Informacje i oceny 1967-1968; 1 j.a. projekt struktury organizacyjnej Komitetu Zakładowego PZPR Zakładów Chemicznych "Police".

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. W poszczególnych zakładach POP lub OOP mogły dzielić się na grupy partyjne. Każdy członek partii, a także kandydat, należał do organizacji partyjnej. Decyzję o budowie Zakładów Chemicznych w Policach podjęto w 1964 r., a przedsiębiorstwo utworzono 26.11.1965 r. Budowę rozpoczęto w 1965 r. Instancja partyjna w Zakładach istniała od początku istnienia zakładów. 12.06.1965 r. miało miejsce zebranie organizacyjne Podstawowej Organizacji Partyjnej w "Zakładch Chemicznych w budowie". W maju 1968 r. POP została przekształcona w Komitet Zakładowy. Instancja zakończyła swoją działalność na podstawie uchwały o samorozwiązaniu się PZPR podjętej na XI Zjeździe PZPR w dniach 27-30.01.1990 r.

Daty skrajne:

1965-1987

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1965-1987.

Nazwa dawna:

Komitet Zakładowy PZPR Zakłady Chemiczne "Police"

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

25

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu