Komitet Środowiskowy Spółdzielczości Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie

Sygnatura
65/948/0
Daty skrajne
1958-1979
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje 1959, 1964, 1966, 1968-1970, 1972, 1974, 1977; 10 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1958-1959, 1961, 1964-1970, 1972-1979; 18 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1964-1979; 21 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1964, 1966-1968; 9 j.a. - protokoły z kontroli działalności POP. 5. Komisje problemowe 1964-1966, 1969, 1971-1973; 10 j.a. - protokoły posiedzen Komisji Organizacyjnej, Ekonomicznej, ds Skarg i Wniosków. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1964-1968, 1971-1972, 1974-1975, 1977, 1979; 7 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii. 7. Informacje i oceny 1960-1970, 1974; 14 j.a. - skargi i zażalenia, biuletyny informacyjne, orzecznictwo partyjne, informacje dotyczące przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. Oprócz więzi produkcyjnych i terytorialnych statut PZPR przewidywał także tworzenie więzi branżowych. Występowała ona w postaci łączenia kilku mniejszych organizacji partyjnych w pokrewnych przedsiębiorstwach lub instytucjach w jedną branżową organizację partyjną. Statut sankcjonował także (od 1968 r.) istnienie komitetów środowiskowych, które tworzono za zgodą komitetu wojewódzkiego PZPR dla koordynacji pracy POP działających w przedsiębiorstwach i instytucjach o jednorodnym charakterze np. oświacie, służbie zdrowie, handlu itp. Komitet środowiskowy był wybierany na zebraniu ogólnym lub konferencji delegatów wszystkich należących do niego organizacji podstawowych. Wystepowały one rzadko i wyłącznie w miastach. Komitet Środowiskowy PZPR w spółdzielczości w Szczecinie zaczął funkcjonować w 1958 r. Początkowo funkcjonował na zasadach Komitetu Branżowego. W 1968 r. został przekształcony w Komitet Środowiskowy. Nie wiadomo kiedy został zlikwidowany. Ostatnie zachowane w zespole dokumenty pochodzą z 1979 r.

Daty skrajne:

1958-1979

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1979.

Nazwa dawna:

Komitet Branżowy PZPR Spółdzielczości Pracy w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

89

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

89

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu.