Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wPaństwowej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Sygnatura
65/955/0
Daty skrajne
1960-1986
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1962-1963, 1966-1968; 2 j.a. 2. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1963-1968; 2 j.a. 3. Komisja Rewizyjna 1962-1964, 1967-1968; 2 j.a. - protokoły kontroli POP. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1963-1969; 2 j.a. 5. Informacje i oceny 1960-1967, 1978-1986; 2 j.a. - spisy członków partii, dowody opłat składek członkowskich, informacje i oceny działalności POP.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. Orkiestra Symfoniczna w Szczecinie rozpoczęła działalność w 1948 r. Pierwszy koncert miał miejsce 25.10.1948 r. Z dniem 01.01.1954 nastąpiło upaństwowienie orkiestry i utworzono Państwową Filharminię w Szczecinie. W grudniu 1958 r. otrzymała ona imię Mieczysława Karłowicza. Na podstawie zachowanych materiałów nie można określić kiedy powstała instancja partyjna w Filharmonii. Instancja zakończyła swoją działalność na podstawie uchwały o samorozwiązaniu się PZPR podjętej na XI Zjeździe PZPR w dniach 27-30.01.1990 r.

Daty skrajne:

1960-1986

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1960-1986.

Nazwa dawna:

Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Filharmonia Państwowa im. M. Karłowicza w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu.