Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/1076/0
Daty skrajne
1962-2000
Liczba serii
260
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dokumentacja techniczna: rozbudowy i modernizacji portów: we Władysławowie, w Szczecinie (m.in. nabrzeża „Oko”, „Starówka”, Mak”, Bułgarskie, Piastów Pomorskich), w Ustce, na Helu, w Kołobrzegu, w Świnoujściu (nabrzeża i baseny), w Policach, Budowa i rozbudowa obiektów: w PPDiUR „Gryf” w Szczecinie i „Odra” w Świnoujściu, PPiUR „Korab” w Ustce, „Barka” w Kołobrzegu, Zakładu Przetwórstwa Rybnego „Bellona” w Dziwnowie, Bazy Promów Morskich w Świnoujściu, przeprawy promowej w Karsiborzu, przeprawy mostowej przez Odrę Wschodnią (Regalicę) w Szczecinie, mostu na kąpielisku Dziewoklicz w Szczecinie, modernizacja ulicy Heyki w Szczecinie, budynku Polskich Linii Oceanicznych w Szczecinie, obiektów i nabrzeży Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, obiektów PPURM „Transocean” w Szczecinie, Centrali Rybnej w Szczecinie, Szczecińskich Zakładów Nawozów Fosforowych, Bazy PRCiP „Dagmar” w Szczecinie, Elektrowni „Pomorzany”, PUM „Shipservice” w Szczecinie. AKCESJA 3865/2016; 1948-1970; 130 j.a.; sygn. 6306-6435; akta osobowe pracowników zwolnionych. AKCESJA 3966/2017; 1974-2000; 120 j.a.; sygn. 6436-6555; sprawozdania finansowe, akty normatywne, dokumentacja NSZZ "Solidarność", księgi inwentarzowe, przekształcenia, prywatyzacja, likwidacja, regulaminy organizacyjne, bilanse, historia rozwoju BPBM, dyplomy, podziękowania, albumy fotograficzne (30-lecie BPBM "Bimor"), stowarzyszenia. AKCESJA 3967/2017; 1975, 1980; 2 j.a.; sygn. 6556-6557; materiały fotograficzne XXV i XXX-lecia BPBM "Bimor" Szczecin (178 szt. zdjęć), dokumentacja fotograficzna do projektów wykonanych przez BPBM "Bimor" Szczecin (205 szt. zdjęć, 36 szt. slajdów). AKCESJA 3968/2017; 1 j.a.; sygn. 6558; sztandar dla BPBM "Projmors" w Szczecinie.

Dzieje twórcy:

Powstało w 1949 r. Początkowa nazwa brzmiała BPBM „Projmors”. Do 1974 r. w Szczecinie znajdował się oddziała Biura, natomiast centrala znajdowała się w Gdańsku. W 1974 r. oddział szczeciński został przekształcony w BPBM „Biomor”. Jego zadaniem było projektowanie obiektów dla potrzeb gospodarki morskiej. Do końca lat 50-tych zajmowało się głównie projektami związanymi z odbudową nabrzeży i obiektów portowych, pogłębianiem toru wodnego i kanałów portowych, odbudową urządzeń przeładunkowych i transportowych. Odbudowano wg ich projektów nabrzeża: Chorzowskie, Radzieckie, Bułgarskie, „Ewa”, Katowickie, Rumuńskie i Albańskie. Odbudowano także małe porty w: Trzebieży, Stepnicy, Dziwnowie, Niechorzu, Mrzeżynie i Dźwirzynie oraz obiekty zaplecza lądowego. W późniejszym czasie zaprojektowano tu kompleksową rozbudowę portu w Świnoujściu, port barkowy dla ZCh „Police” i nabrzeża PPDiUR „Odra” w Świnoujściu. Wykonywano też projekty dla stoczni rzecznych we Wrocławiu, Sandomierzu, Płocku, Tczewie oraz portu rzecznego na Żeraniu. Projektowano także dla zagranicy: Cypru, Peru, Argentyny, Bangladeszu, b.NRD.

Daty skrajne:

1962-2000

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors” w Gdańsku Oddział w Szczecinie 1949-1974

Daty:

1962-2000.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6558

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

82.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak