Urząd Gminy w Gryfinie

Sygnatura
65/1080/0
Daty skrajne
1973-1973
Liczba serii
14
Liczba skanów
0

Zawartość:

I AKTA GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1973; sygn. 1-6; 6 j.a. - protokoły sesji (sygn. 1), wnioski i interpelacje radnych (sygn. 2), protokoły posiedzeń komisji (sygn. 3-4), protokoły posiedzeń Prezydium (sygn. 5), protokoły zebrań wiejskich (sygn. 6). II. AKTA URZĘDU GMINY 1973; sygn. 7-21; 15 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (sygn. 7), regulamin pracy Urzędu (sygn. 8), plan społeczno-gospodarczy gminy (sygn. 9), budżet i jego realizacja (sygn. 10-11), sprawozdania i informacje z działalności (sygn. 12-16), ewidencja pieczęci urzędowych (sygn. 17), rejestry wymiarowe gruntów (sygn. 18), protokoły kontroli Urzędu Gminy w Gryfinie w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności oraz spraw wojskowych (sygn.19), protokoły przekazania akt osobowych likwidowanych prezydiów gromadzkich rad narodowych powiatu gryfińskiego do Urzędu Gminy w Gryfinie (sygn. 20), informacje dotyczące spraw kadrowych gminnej służby rolnej w powiecie gryfińskim na dz. 31.03.1973 r. (sygn. 21).

Dzieje twórcy:

Gmina Gryfino został utworzona 1.I.1973 r. W jej skład wchodziło 21 sołectw. Pierwszym przewodniczącym Rady wybrany został Franciszek Wente. Na pierwszym posiedzeniu 3.I.1973 r. Rada wybrała następujące komisje: Komisję Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Komisję Rolnictwa, Komisję Ładu i Porządku Publicznego, Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. Organizowaniem pracy Rady zajmowało się 6-7 osobowe Prezydium. Organem administracji państwowej w gminie oraz organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik gminy. Pierwszym został Jan Ragan. Swoje zadania naczelnik wykonywał poprzez Urząd Gminy. W jego skład wchodziło: Biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna. UG w Gryfinie istniał do 9.XII.1973 r. tj. do czasu wejścia w życie z ustawy z dnia 22.XI.1973 r. o utworzeniu urzędów miast i gmin.

Daty skrajne:

1973-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Gminy w Gryfinie i Gminna Rada Narodowa w Gryfinie

Daty:

1973-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA