Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Szczecinie

Sygnatura
65/1096/0
Daty skrajne
[1974] 1975-1984
Liczba serii
19
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja 1974-1977; 2 j.a. 1.1. Organizacja i zarządzanie 1974-1975; 1 j.a. - decyzja o powołaniu Zarządu i jego statut organizacyjny. 1.2. Protokoły narad 1977; 1 j.a. 2. Kontrole 1974-1980; 5 j.a. - są to protokoły kontroli jednostek podległych. 3. Planowanie 1975-1983; 13 j.a. 3.1. Plany roczne 1978-1982; 5 j.a. 3.2. Plany wieloletnie 1975-1983; 8 j.a. 4. Sprawozdawczość 1975-1984; 123 j.a. 4.1. Sprawozdania statystyczne 1976-1984; 77 j.a. - zachowane sa tu zbiorcze sprawozdania z działalności Zarządu jak i jednostek podległych 4.2. Sprawozdania opisowe 1977-1980; 5 j.a. 4.3. Analizy, informacje, oceny 1975-1983; 41 j.a. 5. Finanse 1975-1982; 21 j.a. 5.1. Budżet 1975-1982; 6 j.a. 5.2. Bilans 1976-1980; 15 j.a. 6. Operaty koordynacyjne 1977-1980; 54 j.a. 6.1. Operaty koordynacyjne miast i gmin z terenu działania Dyrekcji Rozbudowy Miasta Szczecina 1977-1980; 7 j.a. 6.2. Operaty koordynacyjne miast i gmin z terenu działania Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Stargardzie Szczec. 1977; 31 j.a. 6.3. Operaty koordynacyjne miast i gmin z terenu działania Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Świnoujściu 1977; 16 j.a. 7. Programy rozbudowy Szczecina 1975-1978; 7 j.a.

Dzieje twórcy:

Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Szczecinie powstał 1 lipca 1975 r. na bazie zlikwidowanego Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Miejskich w Szczecinie i części b. Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Geologii i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. Do jego zadań należało planowanie rozwoju przestrzennego województwa, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego (planów ogólnych i szczegółowych) miast i gmin, kompleksowe kształtowanie i kierowanie procesami rozbudowy i budowy miast i osiedli wiejskich łącznie z fazą projektowo-kosztorysową. Podlegał bezpośrednio wojewodzie szczecińskiemu. 1 lipca 1984 r. WZRMiOW został zlikwidowany, a w jego miejsce utworzono Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji w Szczecinie.

Daty skrajne:

[1974] 1975-1984

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1974-1984.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

225

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

225

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA