Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów, Komitet Wojewódzki w Szczecinie

Sygnatura
65/1105/0
Daty skrajne
1958-1973
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły posiedzeń plenarnych , prezydium i komisji Komitetu Wojewódzkiego (1961, 1966-1972), organizacja (1966-1972), sprawozdania z działalności (1966-1972), wycinki prasowe (1966, 1970-1972), protokoły narad i konferencji (1966-1972), sprawozdania z przebiegu akcji zbiórki pieniędzy w powiatach (1966-1972), materiały dotyczące likwidacji SFBSiI (1972-1973), uchwały, wytyczne, referaty (1966-1973), sprawozdania statystyczne (1967-1969), wykazy zakładów pracy z terenu województwa i miasta Szczecina (1970), Złota Księga Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej SFBS za lata 1958-1965, sprawozdania finansowe (za lata 1964-1972), kredyty 91970), realizacja programu budowy 1000 szkół (za lata 1960-1967), akta notarialne (1966-1969), plany inwestycyjne i ich realizacja (1959-1972), protokoły posiedzeń Komisji Inwestycyjnej (1966-1968, 1970, 1972), kontrola Komitetu Wojewódzkiego (1965), obsada personalna i wykazy członków komitetów powiatowych (1966), protokoły posiedzeń komitetów powiatowych oraz sprawozdania z działalności (1958-1966).

Dzieje twórcy:

20.I.1959 r. powołano Szczeciński Wojewódzki Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół. W ciągu 1959 r. zorganizowano komitety powiatowe i zbiórkowe w całym województwie. Główny hasłem Komitetu było: 1000 Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego W 1966 r. nastapiło połączenie ze Społecznym Funduszem Odbudowy Kraju i Stolicy i powstał Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów, który działał do 1972 r. Fundusz oprócz wspierania oświaty i kultury zajął się także wspieraniem służby zdrowia. W okresie istnienia Fundusz odbudował lub wyremontował 634 obiekty (szkoły, przedszkola, żłobki, internaty, domy kultury, domy dziecka). W Szczecinie największą inwestycją była odbudowa Zamku Książąt Pomorskich.

Daty skrajne:

1958-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Wojewódzki Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Szczecinie

Daty:

1958-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

72

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA