Związek Młodzieży Polskiej, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie

Sygnatura
65/1106/0
Daty skrajne
1948-1957
Liczba serii
68
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Wojewódzki ZMP. I. Wydział Organizacyjny 1948-1956 [1957]; sygn. 1-218; 218 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 1-4), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 5-13), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 14-39), protokoły narad, odpraw i posiedzeń aktywu ZMP(sygn. 40-44), protokoły zebrań POP PZPR przy ZKP ZW ZMP(sygn. 45-47), materiały dotyczące organizacji- wytyczne, instrukcje, projekt statutu (sygn. 48-52), plany pracy (sygn. 53-76), sprawozdania z działalności (sygn. 77-80), referaty okolicznościowe (sygn. 81-85), informacje zbiorcze o pracy ZMP (sygn. 86-90), sprawozdania, oceny, meldunki i informacje o działalności aktywu (sygn. 91-125), sprawozdania statystyczne (sygn. 126-201), materiały dot. udziału członków ZMP w ogólnopolskich zjazdach młodzieży(sygn. 202-207), skargi i zażalenia (sygn. 208-218). II. Wydział Propagandy 1949-1956; sygn. 219-246; 28 j.a. - instrukcje i materiały szkoleniowe (sygn. 219-223), protokoły narad (sygn. 224), plany pracy Wydziału (sygn. 225), sprawozdania z działalności, oceny pracy agitacyjno-propagandowej, informacje dotyczące szkoleń ideologicznych (sygn. 226-246). III. Wydział Kadr 1949-1956; sygn. 247-263; 17 j.a. - protokoły posiedzeń Wydziału (sygn. 247), plany pracy Wydziału (sygn. 248), informacje i sprawozdania z działalności Wydziału (sygn. 249-251), księgi ewidencyjne działaczy, rejestry członków i wykazy aktywistów oraz ich charakterystyki (sygn. 252-263). IV. Wydział Młodzieży Studenckiej 1950-1954; sygn. 264-271; 8 j.a. - protokoły narad aktywu studenckiego (sygn. 264), plany pracy Wydziału (sygn. 265), sprawozdania i informacje dot. działalności aktywu studenckiego, informacje o sytuacji wyższych uczelni Szczecina (sygn. 266-271). V. Wydział Młodzieży Robotniczej 1949-1956; sygn. 272-287; 16 j.a. - protokoły narad i odpraw przodowników pracy (sygn. 272), plany pracy Wydziału (sygn. 273), sprawozdania i informacje dot. działalności aktywu robotniczego (sygn. 272-284), współzawodnictwo pracy (sygn. 285-287). VI. Wydział Młodzieży Wiejskiej 1948-1956; sygn. 288-300; 13 j.a. - protokoły narad i odpraw aktywu wiejskiego (sygn. 288-290), sprawozdania i informacje dot. działalności aktywu wiejskiego (sygn. 291-300). VII. Wydział Szkolno-Harcerski; 1949-1956; sygn. 301-323; 23 j.a. - informacje i wytyczne dot. działalności (sygn. 301-302), protokoły posiedzeń Wydziału (sygn. 303), protokoły narad i odpraw aktywu (sygn. 304-305), plany pracy Wydziały (sygn. 306), analizy i informacje dot. działalności aktywu harcerskiego (sygn. 307-320), sprawozdania statystyczne (sygn. 321-323). VIII. Wydział Kultury Fizycznej i Przysposobienia Wojskowego 1950-1954; sygn. 324-337; 14 j.a. - plany pracy i sprawozdania z działalności Wydziału (sygn. 324-325), sprawozdania i informacje dot. działalności aktywu w zakresie kultury fizycznej i PW (sygn. 326-337). IX. Wydział Finansowo-Administracyjny 1951-1956; sygn. 338-343; 6 j.a. - bilanse i sprawozdania finansowe (sygn. 338-340), protokoły kontroli finansowych (sygn. 341-343). X. Wojewódzki Sąd ZMP 1952-1955; sygn. 344-348; 5 j.a. - regulaminy (sygn. 344), protokoły posiedzeń Sądu (sygn. 345), sprawozdania z działalności (sygn. 346), sprawy sporne (sygn. 347-348). Zarządy terenowe ZMP 1. ZMP Zarząd Powiatowy w Choszcznie 1949-1956; sygn. 349-367; 19 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 349-352), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 353-355), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 356-358), protokoły narad aktywu (sygn. 359), wykazy kół i aktywistów (sygn. 360-361), plany pracy (sygn. 362-364), sprawozdania z działalności (sygn. 365-367). 2. ZMP Zarząd Powiatowy w Dębnie 1948-1955; sygn. 368-383; 16 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 368-370), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 371-372), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 373-376), protokoły narad aktywu (sygn. 377), sprawozdania z działalności (sygn. 378), sprawozdania statystyczne (sygn. 379-382), rejestry członków (sygn. 383). 3. ZMP Zarząd Powiatowy w Goleniowie 1955-1956; sygn. 384-386; 3 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 384), sprawozdania z działalności (sygn. 385), rejestry członków (sygn. 386). 4. ZMP Zarząd Powiatowy w Gryficach 1951-1956; sygn. 387-408; 22 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 387-389), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 390-392), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 393-397), protokoły narad aktywu (sygn. 398-399), plany pracy (sygn. 400), sprawozdania z działalności (sygn. 401-403), plany pracy Wydziału Szkolno-Harcerskiego (sygn. 404-405), sprawozdania z działalności aktywu harcerskiego (sygn. 406-408). 5. ZMP Zarząd Powiatowy w Gryfinie 1948-1955; sygn. 409-429; 21 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 409-412), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 413-414), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 415-418), protokoły narad aktywu (sygn. 419-421), plany pracy (sygn. 422-424), sprawozdania z działalności (sygn. 425-427), sprawozdania statystyczne (sygn. 428), materiały z Harcerskiego Zjazdu Powiatowego (sygn. 429). 6. ZMP Zarząd Powiatowy w Kamieniu Pomorskim 1949-1956; sygn. 430-451; 22 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 430-431), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 432-435), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 436-440), protokoły narad aktywu (sygn. 441), sprawozdania z działalności (sygn. 442-445), sprawozdania statystyczne (sygn. 446-447), rejestry członków (sygn. 448-450), sprawozdania z działalności aktywu harcerskiego (sygn. 451). 7. ZMP Zarząd Powiatowy w Łobzie 1949-1956; sygn. 452-482; 31 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 452-455), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 456-459), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 460-465), protokoły narad aktywu (sygn. 466-467), wykazy kół i aktywistów (sygn. 468-469), plany pracy (sygn. 470-472), sprawozdania z działalności (sygn. 473-476), sprawozdania statystyczne (sygn. 477-481), rejestry członków (sygn. 482). 8. ZMP Zarząd Powiatowy w Myśliborzu 1950-1956; sygn. 483-498; 16 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 483-486), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 487-490), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 491-495), protokoły narad aktywu (sygn. 496), sprawozdania z działalności (sygn. 497, rejestry członków (sygn. 498). 9. ZMP Zarząd Powiatowy w Nowogardzie 1949-1956; sygn. 499-532; 34 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 499-500), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 501-504), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 505-510), protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych kół terenowych (sygn. 511-514), protokoły narad aktywu (sygn. 515-516), plany pracy (sygn. 517), sprawozdania z działalności (sygn. 518-525), sprawozdania statystyczne (sygn. 526), skargi i zażalenia (sygn. 527-528), wykazy akytwistów (sygn. 529-532). 10. ZMP Zarząd Powiatowy w Pyrzycach 1950-1956; sygn. 533-550; 18 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 533-536), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 537-540), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 541-543), protokoły narad aktywu (sygn. 544), wykazy aktywistów (sygn. 545), plany pracy (sygn. 546-547), sprawozdania z działalności (sygn. 548-550). 11. ZMP Zarząd Powiatowy w Stargardzie Szczc. 1949-1955; sygn. 551-564; 14 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 551-554), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 555), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 556-558), sprawozdania z działalności (sygn. 559-561), plany pracy Wydziału Szkolno-Harcerskiego (sygn. 562-563), sprawozdania z działalności aktywu harcerskiego (sygn. 564). 12. ZMP Zarząd Powiatowy w Szczecinie 1949-1956; sygn. 565-598; 34 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 565-569), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 570-576), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 577-583), protokoły narad aktywu (sygn. 584-585), wykazy aktywistów (sygn. 586), plany pracy (sygn. 587-588), sprawozdania z działalności (sygn. 589-596), sprawozdania statystyczne (sygn. 597), sprawozdania z działalności aktywu harcerskiego (sygn. 598). 13. ZMP Zarząd Miejski w Szczecinie 1948-1956; sygn. 599-626; 28 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 599-601), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 602-606), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 607-612), protokoły narad aktywu (sygn. 613-614), plany pracy (sygn. 615-616), sprawozdania z działalności (sygn. 617-624), sprawozdania statystyczne (sygn. 625-626). 14. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Dąbie 1955-1956; sygn. 627-631; 5 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 627), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 628), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 629-630), protokoły narad aktywu (sygn. 631), wykazy kół i aktywistów (sygn. 360-361), plany pracy (sygn. 362-364), sprawozdania z działalności (sygn. 365-367). 15. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Nad Odrą 1955-1956; sygn. 632-637; 6 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 632-633), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 634), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 635-636), sprawozdania statystyczne (sygn. 637)). 16. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Pogodno 1955-1956; sygn. 638-643; 6 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 638), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 639-640), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 641-642), protokoły narad aktywu (sygn. 643). 17. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Port 1952-1956; sygn. 644-652; 9 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 644-645), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 646), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 647-648), sprawozdania z działalności (sygn. 649), sprawozdania statystyczne (sygn. 650), rejestry członków (sygn. 651-652). 18. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Południe 1952-1954; sygn. 653-660; 8 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 653-655), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 656-657), plany pracy (sygn. 658), sprawozdania z działalności (sygn. 659), sprawozdania statystyczne (sygn. 660). 19. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Północ 1952-1954; sygn. 661-669; 9 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 661-662), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 663-664), protokoły narad aktywu (sygn. 665), plany pracy (sygn. 666-667), sprawozdania z działalności (sygn. 668), sprawozdania statystyczne (sygn. 669). 20. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Śródmieście 1955-1956; sygn. 670-673; 4 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 670), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 671-672), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 673), plany pracy (sygn. 658), sprawozdania z działalności (sygn. 659), sprawozdania statystyczne (sygn. 660). 21. ZMP Zarząd Żeglugi w Szczecinie 1952-1956; sygn. 674-686; 13 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 674-677), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 678),protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 679-683), protokoły narad aktywu (sygn. 684),sprawozdania z działalności (sygn. 685), rejestry członków (sygn. 686). 22. ZMP Zarząd Powiatowy w Świnoujściu 1949-1956; sygn. 687-705; 19 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 687-690), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 691-692),protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 693-695), protokoły narad aktywu (sygn. 696-697), plany pracy (sygn. 698), sprawozdania z działalności (sygn. 699-704), sprawozdania statystyczne (sygn. 705). XI. PRZES. Nr 163/2009; 1951-1956; 1 j.a. - materiały dotyczące działalności ZMP przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Szczecinie. 23. AKCESJA nr 3046/2011; 1948-1957; 350 j.a. - akta osobowe

Dzieje twórcy:

Dnia 21.VII.1948 r. na Kongresie Jedności Młodzieży we Wrocławiu powołany został Związek Młodzieży Polskiej. Powstał on z połączenia Związku Walki Młodych, Związku Młodzieży Wiejskiej R.P. "Wici", Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Związku Młodzieży Demokratycznej. Organizacja uznawała się za związek bezpartyjny, ale w praktyce politycznie i organizacyjnie była podporządkowana PPR, a później PZPR. Niezwłocznie po zakończeniu obrad Kongresu we Wrocławiu Zarząd Główny ZMP przystąpił do tworzenia na terenie kraju zarządów wojewódzkich i powiatowych. W województwie szczecińskim rolę zarządu wojewódzkiego ZMP początkowo pełnił Wojewódzki Komitet Jedności Młodzieży, który rozpoczął działalność w lipcu 1948 r., a 2.VIII. tego roku odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne. Struktura organizacyjna ZMP pokrywała się z terytorialnym podziałem państwa. Zarządowi wojewódzkiemu podlegały bezpośrednio zarządy powiatowe i miejskie, a tym zarządy gminne (do 1954 r., później gromadzkie), zakładowe, szkolne i uczelniane. Najniższym ogniwem w strukturze Związku było koło ZMP. Tworzono je w zakładach pracy, instytucjach, wyższych uczelniach, szkołach i spółdzielniach produkcyjnych, PGR-ach itp. Do 1950 r. w ramach ZMP funkcjonowała autonomiczna organizacja studencka Związek Akademicki Młodzieży Polskiej zrzeszający studentów wszystkich szczecińskich uczelni. W 1950 r. nastąpiło jego wcielenie do ZMP. W 1951 r. w skład ZMP włączono Związek Harcerstwa Polskiego (zlikwidowany w 1950 r.) jako wydział harcerstwa. Najwyższą władzą ZMP był Zjazd, wybierano na nim Radę Naczelną i Zarząd Główny. Zarządy terenowe wybierano corocznie na konferencjach sprawozdawczo-wyborczych. Formą pracy ZW ZMP były sesje zwoływane 2-4 razy w roku. Na sesjach omawiano działalność ZMP w województwie, udział aktywu w uroczystościach ogólnopaństwowych i lokalnych, prowadzenie agitacji propagandowej wśród młodzieży itp.. Bieżącą działalnością ZW kierowało prezydium, którego organem wykonawczym był sekretariat. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i i 10-12 członków. Przewodniczącymi prezydium ZW ZMP w Szczecinie byli kolejno: Dobiszewski Wacław, Kozłowski Zygmunt, Kulpiński Władysław, Balin Tadeusz i Pawłowski Stanisław. W ramach ZW istniały wydziały i samodzielne stanowiska pracy. W 1948 r. były to: Wydział Organizacyjny, Wydział Społeczno-Zawodowy, Wydział Finansowo-Gospodarczy i Referat Personalny, natomiast w 1956 r. istniały: Wydział Organizacyjny, Wydział Propagandy, Wydział Kadr, Wydział Młodzież Studenckiej, Wydział Młodzieży Robotniczej, Wydział Młodzieży Wiejskiej, Wydział Szkolno-Harcerski, Wydział Kultury Fizycznej i Przysposobienia Wojskowego, Wydział Finansowo-Administracyjny, Wojewódzki Ośrodek Szkolenia. Zmiany polityczne kraju w 1956 r. przyczyniły się do samorzutnego rozwiązywania się większości ogniw ZMP. W listopadzie 1956 r. przestał działać ZW ZMP w Szczecinie, a zwołane w dniach 10-11.I.1957 r. V Plenum ZMP podjęło uchwałę o formalnym rozwiązaniu ZMP na terenie kraju.

Daty skrajne:

1948-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1056

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

706

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

12.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA
spis roboczy Tak

Uchwałą nr 55 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A