Okręgowa Dyrekcja Ziemstwa w Słupsku

Sygnatura
65/1191/0
Daty skrajne
1779-1945
Liczba serii
44
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Dyrekcja i organizacja biura 1780-1944; 48 j.a.- rewizje statutu, nominacja dyrektora ziemstwa i jego obowiązki, wybór syndyka, wybór radców dyrekcji, wybór deputowanych i ich zastępców, zjazdy ziemstwa, wynagrodzenia urzędników, ubezpieczenia zdrowotne członków dyrekcji, sprawy wynajmu pomieszczeń biurowych, remont budynku ziemstwa, sprawy personalne. 2.Posiedzenia prezydium i kolegiów 1780-1945; 144 j.a.- protokoły posiedzeń, protokoły zjazdów generalnych i powiatowych ziemstwa. 3.Kredyty, hipoteki, listy zastawne 1779-1945; 238 j.a.- sprawy dotyczące ustalania wysokości kredytów, recesy, procedury wystawiania listów zastawnych. 4.Dzierżawa i zarząd przymusowy majątków, wysokości czynszów, procedury wprowadzania zarządu przymusowego, sprawy sądowe 1783-1944; 180 j.a. 5.Obciążenia poszczególnych majątków ziemskich 1780-1945; 817 j.a.- wyciągi z ksiąg wieczystych, spory w sprawie wysokości długów usystematyzowane alfabetycznie wg nazw miejscowości. 6. Oszacowania poszczególnych majątków ziemich 1780-1942; 650 j.a.- sprawy podatkowe, pomiary gruntów, sprawy arbitrażowe dotyczące wyceny majątku ziemskiego, rachunki usystematyzowane alfabetycznie wg nazw miejscowości.

Dzieje twórcy:

Pomorskie Ziemstwo Kredytowe założono w 1781 r. w Szczecinie. Była to trzecia tego typu instytucja w monarchii pruskiej, działająca po założonych wcześniej w prowincjach śląskiej (1770 r.) i brandenburskiej (1777 r.). Ziemstwa były instytucjami kredytowymi, początkowo tylko dla majątków szlacheckich, aby wspomóc ich przekształcenia gospodarcze: melioracje, komasacje, wprowadzanie nowych upraw. Podstawą działania ziemstwa było udzielanie kredytu hipotecznego właścicielom ziemskim z funduszy pochodzących z dotacji państwowych oraz listów zastawnych, które były poręczone solidarnie przez wszystkich udziałowców organizacji. Operacje finansowe były przeprowadzane przez powstałe przy ziemstwach banki ziemskie (Landschaftliche Banken). Władzę wykonawczą pomorskiego ziemstwa stanowiła Dyrekcja Generalna w Szczecinie, której podlegały cztery dyrekcje okręgowe (Bezirksdirektionen) w Anklam dla powiatów: Demmin, Randow, Ückermünde, Uznam, Wolin; w Stargardzie Szczecińskim dla powiatów: Gryfino, Łobez, Nowogard, Pyrzyce i Szadzko; w Trzebiatowie dla powiatów: Białogard, Gryfice, Kamień, Kołobrzeg, Koszalin, Szczecinek; oraz w Słupsku dla powiatów: Bytów, Lębork, Miastko i Sławno. Dyrekcje okręgowe zajmowały się bezpośrednią działalnością kredytową. Podlegały one wraz z dyrekcją w Szczecinie kontroli walnych zgromadzeń: generalnego i okręgowych ziemstwa, a także tzw. Ścisłej Komisji (Engerer Ausschuss). Ta ostatnia składała się z dyrektorów okręgowych oraz deputowanych z każdego powiatu. Zgromadzenia walne wybierały władze centralne i okręgowe. Ponadto od 1809 r. ziemstwo kredytowe znajdowało się pod nadzorem komisarza królewskiego, którym był każdorazowy nadprezydent prowincji. W połowie XIX w. zakres korzystających z pomocy ziemstwa poszerzył się i objął również duże gospodarstwa chłopskie. Dla tych ostatnich w 1871 r. utworzono nawet specjalną instytucję Pomorski Związek Kredytu Ziemskiego (Der Pommersche Landkreditverband), od 1896 r. nazwany Nowym Pomorskim Ziemstwem Kredytowym dla Małej Własności (Neue Pommersche Landschaft für Kleingrundbesitz). Jednakże po kilkudziesięciu latach, w 1934 r. sprawy małej własności ponownie włączono do kompetencji ziemstwa obsługującego wielką własność. W latach siedemdziesiątych XIX w. nastąpiła centralizacja ziemstw prowincjonalnych. W 1873 r. została powołana ogólnopruska instytucja Centralnego Ziemstwa Kredytowego (Central-Landschaft). W okresie międzywojennym Ziemstwo Kredytowe, obok działalności kredytowej dla istniejących już majątków i gospodarstw rolnych, prowadziło również akcję osiedleńczą, tworzenia nowych gospodarstw, zwłaszcza we wschodnich powiatach rejencji koszalińskiej. Pierwszy dopływ akt Okręgowej Dyrekcji Ziemstwa Kredytowego w Słupsku do szczecińskiego archiwum nastąpił w 1932 r. O kolejnych przekazaniach akt oraz o losach zespołu w czasie II wojny światowej brak jest informacji.

Daty skrajne:

1779-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1779-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landschaftsbezirksdirektion in Stolp

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2077

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2077

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

40.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

40.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

AP w Koszalinie, Oddział w Słupsku: Okręgowa Dyrekcja Ziemstwa Kredytowego w Słupsku, z lat 1702–1945, 973 j.a., 14,0 m.b.