Akta notariusza Georga Storbecka w Świnoujściu

Sygnatura
65/1202/0
Daty skrajne
1940-1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zachowane akta to: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi.

Dzieje twórcy:

Notariusze byli bezpośrednimi, niesędziowskimi urzędnikami państwowymi pełniącymi służbę wiary publicznej . Nowożytny kształt notariatu w Prusach zaczął formować się w pierwszej połowie XIX w. Starano się wówczas ujednolicić zasady obowiązujące w urzędach w poszczególnych prowincjach. Podstawą prawną funkcjonowania notariatów były ustawy z 1845 r.i z 1851 r. , nowelizowane w późniejszych latach . Notariusze powołani zostali do sporządzania dokumentów tzw. prawa wolnego: poświadczeń urzędowych, uwierzytelnień i umów. Jako urzędnicy państwowi składali oni przysięgę dochowania tajemnicy zawodowej . Każdy notariusz miał posiadać i utrzymywać własny lokal. Na siedziby kancelarii notarialnych wyznaczone zostały miasta, których liczba mieszkańców przewyższała 10 tysięcy , zaś zasięg terytorialny działalności urzędowej notariusza obejmował całą prowincję pomorską. Szczególne obowiązki ciążyły także na notariuszach w zakresie opłat skarbowych. Za swoje usługi pobierali oni opłaty, zgadnie z obowiązującym taryfikatorem . Wszystkie transakcje finansowe musiały być odnotowane w specjalnych księgach i wykazane w sprawozdaniach do urzędu skarbowego (Finanzamt) . Akta notariuszy zaczęły napływać do Archiwum Państwowego w Szczecinie dopiero po II wojnie światowej, kiedy to polska służba archiwalna i administracja sądowa zabezpieczyły pozostawioną w kancelariach notarialnych dokumentację . Ostatnia, niewielka akcesja miała miejsce w pierwszej połowie lat 60-tych XX wieku. Księga nabytków Archiwum Państwowego w Szczecinie nie wykazuje żadnych nabytków z kancelarii notarialnych, ale informacje na temat powiększenia zasobu archiwum o dopływy m.in. akt notariuszy podaje sprawozdanie z wykonania planu pracyArchiwum Państwowego za lata 1961 – 1965: APS., Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Daty skrajne:

1940-1940

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1940.

Nazwa dawna:

Kancelarie notariuszy w Świnoujściu Notarkanzleien in Swinemünde

Nazwa obcojęzyczna:

Notar Georg Storbeck in Swinemünde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA