Związki Branżowe i Niezależny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Gryf" w Szczecinie

Sygnatura
65/1204/0
Daty skrajne
1959-1981
Liczba serii
23
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Związki branżowe 1959-1981 - korespondencja dotycząca działalności Rady Robotniczej (1966-1974, 1978-1979), uchwały Konferencji Samorządu Robotniczego (1959-1980), realizacja uchwał KSR (1970-1972), protokoły narad (1979), protokoły narad Rad Oddziałowych (1976-1978), zarządzenia wewnętrzne (1970-1981), współzawodnictwo pracy i czyny społeczne (1979-1981), materiały dotyczące działalności klubów, imprez, sportu i turystyki (1973-1980), działalność zw. zaw. na statkach (1969-1980), działalność Społecznego Inspektora Pracy (1976-979), preliminarze budżetowe na lata 1976-1980, sprawozdania statystyczne z działalności (1975-1980), bilanse (za lata 1976-1980), raporty połowowe (1981), analizy i informacje ekonomiczne (1975-1981), sprawy socjalne (1978-1981), sprawy mieszkaniowe (1972-1981), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1966-1975), ewidencja członków (1969-1979), materiały z kampanii sprawozdawczo-wyborczych do Rady Zakładowej (1976, 1977, 1980), plany pracy i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (za lata 1962-1980), działalność Koła Emerytów i Rencistów (1972-1980). 2. NSZZ "Solidarność" 1980-1981 - wnioski i postulaty oraz ich realizacja

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1959-1981

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1959-1981.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

57

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA