Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Urzędzie Morskim w Szczecinie

Sygnatura
65/1205/0
Daty skrajne
1980-1981
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły posiedzeń Komisji Zakładowej i zebrań wyborczych, wykazy członków, wnioski i postulaty do dyrekcji i Komisji Resortowej, realizacja postulatów, korespondencja dotycząca działalności Związku, sprawy finansowe, biuletyny i komunikaty, materiały propagandowe, pieczęcie Związku.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1980-1981

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1980-1981.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA