Szwedzka Matrykuła Krajowa Pomorza Przedniego

Sygnatura
65/1331/0
Daty skrajne
1765-1798
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Pomiary pól i łąk, zapisy dotyczące poszczególnych parcel, rejestry parcel, obliczenia geometryczne, pomiary i parcelacje pastwisk gminnych, separacje, z lat 1765–1798, 14 j.a.

Dzieje twórcy:

W 1681 roku król Szwecji Karol XI nakazał przeprowadzić lustrację majątków ziemskich w celach podatkowych na Pomorzu Szwedzkim. Jednak dopiero w 1690 roku zdecydował się powołać komisję mierniczych. W latach 1692–1698 na Pomorzu Przednim przeprowadzono prace miernicze mające oszacować własność ziemską w celu wprowadzenia jednolitego podatku. Na podstawie wspomnianych pomiarów do 1709 r. sporządzono kataster. Rejestr zawierał dokładny opis stosunków demograficznych i własnościowych, stając się pierwszym nowoczesnym katastrem na terenie Rzeszy. Wojna północna (1700-1720) i śmierć Karola XII spowodowały, iż opracowany kataster nie został wprowadzony w życie. Po 1720 roku Szwecja weszła w okres rządów stanowych. Dotyczyło to również Pomorza, gdzie szlachta zyskała znaczący wpływ na administrację prowincjonalną. Dopiero w drugiej połowie XVIII w. zaczęto się ponownie interesować dawnym katastrem. Tendencje te wzmocniły absolutystyczne rządy Gustawa III (lata 1772–1792). Powołana komisja opracowała nową dokumentację pomiarową i taksacyjną. Jednak kompleksowy kataster, pomimo zabiegów władz centralnych nie został wprowadzony do czasu zajęcia prowincji Pomorze Przednie przez wojska napoleońskie w 1807 roku.

Daty skrajne:

1765-1798

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1765-1798.

Nazwa dawna:

Urząd Katastralny w Stralsundzie [Katasteramt Stralsund]

Nazwa obcojęzyczna:

Schwedische Landesmatrikel von Vorpommern

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
baza danych Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Tak

Dokumentacja matrykuły podatkowej prowadzona była w formie ksiąg. Ponadto część dokumentacji stanowiły luźne wiązki akt. Zawierały one wstępne pomiary i wyliczenia.