Urząd Zaopatrzenia w Stralsundzie

Sygnatura
65/1333/0
Daty skrajne
1919-1929
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół stanowi 8 j.a. z lat 1919-1932 - jest tu jednostka dot. organizacji urzędu, są plany budynku, spisy jednostek administracyjnych dawnych korpusów wojskowych, spisy akt szpitala wojskowego w Stralsundzie i lazaretu w Anklam oraz rachunki

Dzieje twórcy:

Podczas I wojny światowej Ministerstwo Wojny w Berlinie postanowiło powołać instytucję, której celem było stworzenie systemu rentowego, opieki medycznej i uzdrowiskowej dla niezawodowych żołnierzy i oficerów zdemobilizowanych ze służby na froncie z powodu kalectwa lub choroby. W 1916 r. przy okręgowych dowództwach wojskowych powstały tzw. Oddziały Zaopatrzenia. Po zakończeniu wojny stworzono nowy system opieki nad kombatantami podporządkowany władzom cywilnym. Na szczeblu prowincji utworzono Główny Urząd Zaopatrzenia, który podlegał Ministerstwu Pracy Rzeszy. W siedzibach rejencji funkcjonowały urzędy zaopatrzenia, którym podlegały placówki zaopatrzenia istniejące w miastach. W 1922 r. urzędy zaopatrzenia oprócz dotychczasowych kompetencji przejęły też sprawy emerytalne oraz współpracę z kasami chorych. W Stralsundzie Urząd powstał ok. 1919 r. i istniał do 1932 r. Początkowo podlegał Głównemu Urzędowi Zaopatrzenia w Szczecinie, a od 1929 r. Głównemu Urzędowi Zaopatrzenia w Berlinie. W skład Urzędu wchodziły: wydział zaopatrzenia, wydział administracyjny oraz lekarski. Ponadto działała kasa, rada zakładowa oraz wydział urzędniczy. Poszczególne wydziały dzieliły się na decernaty.

Daty skrajne:

1919-1929

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1929.

Nazwa dawna:

Urząd Opieki Społecznej w Stralsundzie

Nazwa obcojęzyczna:

Versorgungsamt Stralsund

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA