Wydział Powiatowy w Ueckermünde

Sygnatura
65/1338/0
Daty skrajne
1899-1937
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Mieszkalnictwo (Wohnungswesen) 1916-1937; 7 j.a. - budowa mieszkań i osiedli domków jednorodzinnych, przydziały mieszkań dla osadników, mieszkania komunalne, pomoc mieszkaniowa dla kombatantów i ich rodzin. 2. Pomoc społeczna uciekinierom (Fluchtlings Fürsgorge) 1923-1926; 4 j.a. - uciekinierzy z Zagłębia Ruhry, obóz dla uciekinierów, utrzymanie i pomoc optantom, dodatki do mieszkań dla uciekinierów. 3. Biblioteki (Bibliothek) 1899-1920; 1 j.a. - przepisy o prowadzeniu bibliotek ludowych, założenie biblioteki objazdowej dla powiatu Ueckermünde.

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Ueckermünde powstał w 1874 roku. Podstawą jego działania była ordynacja powiatowa z 1872 r. dla prowincji wschodnich Prus (Kreisordnung) . Urząd ten stanowił organ wykonawczy w zakresie spraw komunalnych i lokalnych zreformowanego samorządu szczebla powiatowego, którego przedstawicielstwem uchwałodawczym był sejmik powiatowy (Kreistag). Ponadto wydział wykonywał poruczone zadania przez administrację państwową oraz stanowił sąd administracyjny pierwszej instancji. Członkowie wydziału pochodzili z wyboru sejmiku powiatowego na 6 letnie kadencje, a pracami wydziału kierował landrat, który będąc urzędnikiem państwowym równocześnie brał czynny udział w pracy samorządu i spełniając jednocześnie rolę nadzorczą wobec tego ostatniego. Na podstawie przepisów z 15 grudnia 1933 r. kompetencje decyzyjne wydziału powiatowego zostały przeniesiono na starostę, a one same pozostały tylko organami orzekającymi w sądownictwie administracyjnym. Wydziały otrzymały wówczas nazwy powiatowych sądów administracyjnych (Kreisverwaltungsgericht). W 1939 roku sądy te zostały zlikwidowane, orzecznictwo w sporach administracyjnych przeniesiono na sądy administracyjne przy rejencjach. Wydział Powiatowy w Ueckermünde i tamtejszy urząd powiatowy miały swoją siedzibę w dawnym zamku książęcym. Dzieje zespołu: Registratura Wydziału Powiatowego w Ueckermünde znajdowała się we wspólnym archiwum zakładowym z aktami tamtejszego starosty powiatowego. Pierwsze akta wydziału powiatowego przesłano do archiwum szczecińskiego dopiero w 1939 r. Było to 19 tomów aktKolejna i ostatnia akcesja miała miejsce w 1941 r. Przejęto 64 j.a. W okresie II wojny światowej w ramach ewakuacji Pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie większość akt wydziału z Ueckermünde przewieziono do zamku w Tucznie, gdzie w końcu działań wojennych uległy zniszczeniu. W Szczecinie pozostało jedynie 12 j.a. akcesji z 1939 roku, które w 1945 r. zostały zabezpieczone przez polskich archiwistów.

Daty skrajne:

1899-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1899-1937, 1899-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuß Ueckermünde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv Greifswald znajduje się większość spuścizny po Wydziale Powiatowym w Ueckermünde w zespole Rep. 66a Ueckermünde, 9 m.b. akt z lat 1874–1939.