Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "Pomorskie" SA w Szczecinie

Sygnatura
65/1349/0
Daty skrajne
[1970] 1971-2002
Liczba serii
36
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja 1970-1998; 203 j.a. - prace Komisji Organizacyjnej (1970-1972), organizacja przedsiębiorstwa (1972-1996), protokoły narad (1975-1995), protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej (1983-1994), zarządzenia wewnętrzne (1972-1995), protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu (1992-1996), akta związane z procesem przekształceń własnościowych (1991-1998), regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników (1972-1997), regulaminy pracy (1979-1984), instrukcje i regulaminy obowiązujące w przedsiębiorstwie (1972-1973), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1972-1979), Konferencje Samorządu Robotniczego (1974-1980), protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej (1983-1991), wnioski i postulaty pracowników, protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1974-1997), katalogi norm i cen (1975-1986), zakładowy plan kont (1989-1994), wycinki prasowe (1982-1992). 2. Finanse 1971-1995; 75 j.a. - plany finansowe (1971-1983), sprawozdania finansowe (1972-2002), informacje z wykonania planów za lata 1973-1992. 3. Kadry 1972-1995; 111 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (1972-1995), wykazy pracowników, spisy kadrowe i zakresy czynności (1971-1992), plany i sprawozdania z bhp, analizy wypadków przy pracy, wypadki śmiertelne (1972-1985). 4. Produkcja 1972-1997; 16 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (1972-1993), sprawozdania z wykonania planów(1973-1997), analizy ekonomiczne (1973-1988), inne analizy dotyczące działalności przedsiębiorstwa (1974-1978). 5. Inwenstycje 1975-1996; 5 j.a. - sprawozdania z działalności inwestycji przedsiębiorstwa.

Dzieje twórcy:

PBEiP "Pomorskie"zostało utworzone na mocy zarządzenia ministra budownictwa i przemysłu z dnia 29.09.1971 r. Swoją działalność rozpoczęło z dniem 1.01.1972 r. Jego powstanie poprzedziła działalność Komisji Organizacyjnej PPBEiP, która to istniejąc od 1.07.1971 r. doprowadziła do zorganizowania tegoż przedsiębiorstwa na bazie Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Budowy Przemysłu, wykonującego zadania przy budowie Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie. Siedziba PBEiP "Pomorskie" znajdowała się w Szczecinie. Bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwem sprawowało Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Elektrowni i Przemysłu w Warszawie. Przedmiotem jego działania było wykonywanie robót budowlanych w zakresie budownictwa energetycznego, przemysłowego i produkcji materiałów budowlanych. W swojej strukturze organizacyjnej posiadało ono także działy pomocnicze i usługowe niezbędne dla potrzeb produkcji podstawowej. Z dniem 1.04.1979 r. przedsiębiorstwo zostało włączone w skład Bełchatowsko-Pomorskiego Kombinatu Budowy Elektrowni z siedzibą w Bełchatowie. Wówczas zmieniono także nazwę na: Zakład Budowy Elektrowni i Przemysłu w Szczecinie. W 1982 r. nastapiła likwidacja Kombinatu i utworzono z dniem 1.07.Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu w Szczecinie, które było kontynuatorem działalności przedsiębiorstwa utworzonego w 1971 r. Przedsiębiorstwo podlegało Ministerstwu Górnictwa i Energetyki, a jego zadaniem była budowa elektrowni i elektrociepłowni, realizacja budownictwa przemysłowego, pomocniczej produkcji prefabrykatów, konstrukcji stalowych i zbrojenia oraz wykonywanie usług transportowych dla potrzeb własnych jak i na zewnątrz. Od wrzesnia 1982 r. przedsiębiorstwo weszło w skład Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budowy Elektrowni "Energobudowa" w Warszawie. Od 1985 r. w nazwie pojawia się dodatkowo Pomorskie PBEiP. W lipcu 1991 r. PPBEiP złożyło wniosek o przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Spółka taka powstała w grudniu 1991 r. Zmieniła się też nazwa na: Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "Pomorskie" S.A. w Szczecinie. Od 1992 r. w przedsiębiorstwie prowadzono restrukturyzację, jednak nie przyniosła ona powodzenia i w 1996 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie ogłosił upadłość przedsiębiorstwa. Postepowanie upadłościowe trwało do 2006 r. PBEiP "Pomorskie" swoje budowy prowadziło zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Daty skrajne:

[1970] 1971-2002

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "Pomorskie" w Szczecinie; Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu w Szczecinie; Zakład Budowy Elektrowni i Przemysłu w Szczecinie

Daty:

1970-1970, 1971-2002.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

410

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

410

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA