Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie II

Sygnatura
65/1389/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
35247

Zawartość:

1. Księgi urodzeń 1902-1919; 2. Księgi małżeństw 1902-1937; 3. Księgi zgonów 1902-1937;

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie II powstał w 1902 r., po przeprowadzonej reformie terenu działania poszczególnych urzędów działających na terenie miasta Szczecina. Urzędy stanu cywilnego zobowiązane były do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie II istniał do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Odzyskanych pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.

Daty skrajne:

1902-1937

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1902-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Stettin II

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

242

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

237

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.97

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.81

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie