Sąd Obwodowy w Bad Freienwalde

Sygnatura
65/166/0
Daty skrajne
1905-1935
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Rejestr statków z lat 1905-1935.

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Bad Freienwalde powołano 1.X.1879 r. na podstawie ustawy o ustroju sądów w Niemczech z 27.I.1877 r. i pruskich przepisów wykonawczych z 28.IV.1878 r. Był to sąd I instancji w sprawach cywilnych i karnych. Od jego wyroków przysługiwało prawo do apelacji (odwołania) do Sądu Krajowego. W ramach sądu działały wyodrębnione komórki: urząd ksiąg stanu cywilnego (Grundbuchamt), od 1934 r. sąd własności dziedzicznej (Anerbengericht). Urzędy te działały do początków 1945 r.

Daty skrajne:

1905-1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1905-1935.

Nazwa dawna:

Sądy obwodowe w: Bad Freienwalde, Baniach, Berlinie, Bobolicach, Chojnie, Człopie, Drawnie, Dyminie, Falkenburgu, Franzburgu, Gryfinie…-zbiór szczątków zespołów

Nazwa obcojęzyczna:

Amstgericht Bad Freienwalde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją Komisji Metodycznej z dnia 14.03.2013 r. nastąpiło rozdzielenie zbioru szczątków zespołów sądów obwodowych - 65/166 na zespoły proste oraz zmiana nazwy zespołu.