Centrala Spożywcza, Przedsiębiorstwo Państwowo-Spółdzielcze, Ekspozytura Wojewódzka w Szczecinie

Sygnatura
65/689/0
Daty skrajne
[1948-1949] 1950-1951
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Centrala Spożywcza Przedsiębiorstwo Państwowo-Spółdzielcze Ekspozytura Wojewódzka w Szczecinie 1948-1951; 37 j.a. 01. Organizacja 1949-1951; 6 j.a. 02. Przepisy wewnętrzne 1949-1950; 4 j.a. 03. Normy kancelaryjno-archiwalne 1949-1950; 2 j.a. 04. Bilanse 1950-1951; 9 j.a. - są to bilanse działalności poszczególnych hurtowni Centrali Spożywczej z terenu województwa oraz analizy handlowe rynku. 05. Kontrole 1948-1951; 4 j.a. 06. Sprawozdania, analizy, informacje 1949-1950; 10 j.a. 07. Narady 1950; 2 j.a.

Dzieje twórcy:

Centrala Spożywcza Przedsiębiorstwo Państwowo-Spółdzielcze Ekspozytura Wojewódzka w Szczecinie zostało utworzone w początkach 1950 r. na podstawie uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 29.11.1949 r. oraz na podstawie zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z 30.09.1949 r. Podlegała ona Naczelnej Dyrekcji Centrali Spożywczej w Warszawie nad którą bezpośredni nadzór sprawował Minister Handlu Wewnętrznego. Centrala Spożywcza była przedsiębiorstwem państwowo-spółdzielczym prowadzonym w ramach narodowych planów gospodarczych, zgodnie z zasadami gospodarki handlowej. Przedmiotem działania Centrali był handel hurtowy artykułami spożywczo-przemysłowymi, spożywczo-rolnymi i kolonialnymi, artykułami produkcji przemysłu państwowego, spółdzielczego oraz importowanymi. W tym zakresie posiadała wyłączność hurtu miejskiego rozumianego jako zaopatrzenie ludności miejskiej oraz 30% ludności wiejskiej nierolniczej. Zadania te były realizowane przez hurtownie, sklepy spożywcze Miejskiego Handlu Spożywczego, Państwowe Domy Towarowe, spółdzielcze sklepy miejskie i powszechne sklepy spożywcze. Swoim zasięgiem działania obejmowała teren województwa szczecińskiego i koszalińskiego. Siedziba Ekspozytury Wojewódzkiej w Szczecinie mieściła się przy ul. Gen. Świerczewskiego (obecnie Rayskiego) 16. Z dniem 01.01.1951 r. na podstawie pisma z dnia 22.06.1950 r. Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i zarządzenia nr 227 Dyrektora Naczelnego Centrali Spożywczej nastapiła jej reorganizacja. Podstawową jednostką handlu została hurtownia jako jednostka samoplanująca i samobilansująca. Jednostką nadzorującą, koordynującą, kontrolującą i sprawującą ogólną kontrolę nad hurtowniami w województwie została Ekspozytura Wojewódzka. Podlegała ona bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Centrali Spożywczej. Ekspozytury dzieliły sie na trzy kategorie w zależności od ilości jednostek podporządkowanych, wysokości obrotów i specyficznych warunków. Ekspozytura szczecińska zaliczona została do ekspozytur typu I. Z końcem 1951 r. Centrala Spożywcza została zlikwidowana.

Daty skrajne:

[1948-1949] 1950-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Szczecinie

Daty:

1948-1949, 1950-1951.

Nazwa dawna:

Centrala Spożywcza, Przedsiębiorstwo Państwowo-Spółdzielcze w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

37

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 06.10.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu