Zakłady Rybne w Szczecinie

Sygnatura
65/1098/0
Daty skrajne
1946-1962
Liczba serii
14
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja sygn. 1-18; 18 j.a. ; 1946-1962 - przejmowanie Zakładów przez polską administrację (1946-1951), organizacja ZR i ich likwidacja (1950-1962), zarządzenia wewnętrzne (1953-1961), protokoły narad (1949-1954, 1956). 2. Planowanie i sprawozdawczość sygn. 19-57; 38 j.a.; 1948-1961 - plany 5-cio letnie rozwoju Zakładów (na lata 1956-1960), roczne plany techniczno-przemysłowo-finansowe (1948, 1950, 1953, 1955, 1958, 1959, 1961), plany finansowe (1951-1953), kosztów (1955-1956), inwestycji (1953-1955), postepu techicznego (1950, 1960), analizy ekonomiczne (1952-1955, 1955), bilanse (1949-1957), analiza stanu bhp (1955-1956), sprawozdania z wykonania planu postępu technicznego (1955-1956). 3. Samorząd pracowniczy sygn. 58-61; 5 j.a. ; 1950-1958 - protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej 91950-1953) i Rady Robotniczej 91957-1958).

Dzieje twórcy:

W styczniu 1946 r. Delegat Ministerstwa Przemysłu na Pomorze Zachodnie przejął od władz radzieckich poniemiecką fabrykę konserw mięsnych mieszczącą się przy ul. Dębogórskiej 22 w Szczecinie i 30.VII.1946 r. przekazał ją Państwowemu Zjednoczeniu Przemysłu Konserwowego i powstała tu Państwowa Przetwórnia Rybna "Oko" w Szczecinie. Do 1948 r. trwał okres odbudowy Przetwórni. Produkcję konserw rybnych rozpoczęto po 1948 r. (brak dokładnej daty). W końcu 1950 r. nastapiła zmiana nazwy Przetwórni na: Przedsiębiorstwo Państwowe Centrala Rybna Zakłady Rybne Nr 14 w Szczecinie. 1.I.1954 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy na: Zakłady Rybne w Szczecinie. Przedmiotem działania był skup ryb, przetwórstwo rybne i zbyt przetworów rybnych. Zwierzchni nadzór sprawowało Ministerstwo Przemysłu i Handlu poprzez Centralny Zarząd Przemysłu Konserwowego. W późniejszych latach nadzór sprawowany był przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego (1950-1952), Ministerstwo Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego (1952-1957) i Ministerstwo Żeglugi (1957-1962). Zmieniały się też ogniwa pośredni, którym podlegały Zakłady. I tak były to: Centrala Rybna Centrala Spółdzielczo-Państwowa (1949-1950), Centrala Rybna Przedsiębiorstwo Państwowe (1950-1954), Centralny Zarząd Przemysłu Rybnego (1954-1957), Generalny Inspektorat Przemysłu Rybnego w Gdyni (1957), Zjednoczenie Zakłady Rybne w Gdyni (1957-1960), Zjednoczenie Gospodarki Rybnej (1960-1962). Na podstawie zarządzenia ministra żeglugi z 30.XII.1961 r. nastapiło połączenie Zakładów Rybnych w Szczecinie z PPDiUR "Gryf" w Szczecinie w jedno wielozakładowe przedsiębiorstwo. 9.II.1962 r. PPDiUR "Gryf" protokołem zdawczo-odbiorczym przejął majątek ZR w Szczecinie i tym samym te ostatnie zostały zlikwidowane.

Daty skrajne:

1946-1962

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1962.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

61

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

61

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA