Technikum Dróg Wodnych w Szczecinie

Sygnatura
65/1107/0
Daty skrajne
[1951] 1953-1958
Liczba serii
69
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zarządzanie 1953-1958; 20 j.a. 1.1. Organizacja 1954-1958; 5 j.a. - protokoły narad, dane liczbowe dotyczące szkoły, spis zdawczo-odbiorczy akt przekazanych do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. 1.2. Rada Pedagogiczna 1953-1958; 6 j.a. - protokoły posiedzeń. 1.3. Komitet Rodzicielski 1954; 1 j.a. - protokół posiedzenia. 1.4. Kontrole 1955-1957; 4 j.a. - materiały z kontroli przeprowadzanych w szkole. 1.5. Zatrudnienie, fundusz płac i wykazy nauczycieli 1954-1957; 4 j.a. - wykazy imenne nauczycieli, sprawozdania dotyczące wynagradzania pracowników. 2. Plany i sprawozdania 1954-1957; 10 j.a. 2.1. Sprawozdania z działalności szkoły 1956; 1 j.a. 2.2. Sprawozdania statystyczne 1954-1957; 3 j.a. - sprawozdania dotyczące spraw pedagogicznych, zatrudnienia i funduszu płac. 2.3. Sprawozdania finansowe 1954-1956; 6 j.a. 3. Nauczanie i wychowanie 1953-1957; 32 j.a. 3.1. Wyniki nauczania, promowania i klasyfikacji 1953-1957; 8 j.a. - katalogi klasyfikacyjne, protokoły egazminów promocyjnych, protokoły posiedzeń Komisji Programowej. 3.2. Egzaminy dojrzałości 1953-1956; 6 j.a. 3.3. Wykazy ilościowe i imienne uczniów 1953-1957; 5 j.a. 3.4. Organizacje społeczne i szkolne 1954-1956; 3 j.a. 3.5. Związek Młodzieży Polskiej 1953-1955; 5 j.a. - protokoły zebrań zarządu szkolnego, plany pracy oraz sprawozdania z ich wykonania 3.6. Wydział Zaoczny 1953-1957; 5 j.a. - protokoły posiedzen Rady Pedagogicznej, wykazy słuchaczy 4. Akta osobowe pracowników 1953-1958; 224 j.a. 5. Akta uczniów [1951] 1953-1958; 346 j.a.

Dzieje twórcy:

Technikum rozpoczęło działalność 01.09.1953 r. Jego siedziba znajdowała się w budynku przy ul. Piastów 19. Podlegało ono Ministerstwu Żeglugi poprzez Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie. Technikum miało 4-letni okres nauczania. Jego zadaniem było kształcenie kadr dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. W szkole działał Wydział Zaoczny, który organizował kursy techników dróg wodnych dla pracowników gospodarki morskiej. 31.08.1954 r. zostało zlikwidowane Technikum Eksploatacji Żeglugi i Portów w Szczecinie, a jego uczniowie zostali przeniesieni do Technikum Dróg Wodnych. Z końcem roku szkolnego 1957/58 Technikum Dróg Wodnych zostało zlikwidowane, a młodzież, która nie ukończyła nauki została przeniesiona do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Daty skrajne:

[1951] 1953-1958

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1952, 1953-1958.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

632

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

632

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Uchwałą nr 56 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A. Uchwałą nr 5/2013 KAOD z 26.08.2013 r. wybarkowano akta kat. B. Wniosek zaakceptował NDAP 23.09.2013 r.