Starostwo Grodzkie Częstochowskie

Sygnatura
8/3/0
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Bezpieczeństwa z lat 1933 - 1939, sygn. 1 - 9, 288 - 294, tym: stowarzyszenia, nadzór nad cudzoziemcami, miesięczne sprawozdania sytuacyjne; Referat Porządku Publicznego z lat 1932 - 1936, sygn. 10 - 19, w tym: sprawy dot. cudzoziemców, wiz, pobytu; Referat Administracyjny z lat 1932 - 1938, sygn. 20 - 55, w tym: sprawy obywatelstwa, ruch naturalny ludności; Referat Wyznaniowy z lat 1933 - 1939, sygn. 56 - 64, w tym: dochody, wydatki i inne sprawy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej; Referat Przemysłowy z lat 1928 - 1939, sygn. 65 - 262, w tym: przemysł, rzemiosło, handel - rejestracja, karty rzemieślnicze, kontrole sanitarne lokali, statystyka przemysłowa, organizacje cechowe; Referat Opieki Społecznej z lat 1935 - 1939, sygn. 263, w tym: sprawy inwalidzkie; Referat Sanitarny z lat 1934 - 1939, sygn. 264 - 273, w tym: personel sanitarny - lekarze, dentyści, farmaceuci, felczerzy, zakłady lecznicze i apteki; Referat Budowlany z lat 1929 - 1938, sygn. 274 - 287, w tym: budowa, remonty i administracja gmachów państwowych.

Dzieje twórcy:

Starostwo Grodzkie Częstochowskie powstało jako samodzielny urząd administracyjny w styczniu 1933 roku, na podstawie zarządzenia wojewody kieleckiego z dnia 20.12.1932 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1928 roku (Dz.U. R.P. Nr 45, poz. 426). Kompetencje Starostwa Grodzkiego w zakresie władzy administracyjnej i ogólnej I instancji rozciągały się na obszar miasta Częstochowy. Urząd starosty grodzkiego pełnił starosta powiatowy. Instytucja mieściła się początkowo w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4, a potem w gmachu przy Sobieskiego 7. Starostwo Grodzkie istniało do wybuchu II wojny światowej.

Daty skrajne:

[1928]1933-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1929, 1932-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

294

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

294

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 43

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1963), uzupełnienia Dorota Czech. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.