Starostwo Miejskie w Częstochowie

Sygnatura
8/4/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1939 - 1942, sygn. 1 - 13, w tym: sprawy ludności żydowskiej, Związek Kobiet Żydowskich EZRA, przesiedlenia, zameldowania Żydów, Rada Żydowska, zaopatrzenie w artykuły żywnościowe, podania o zezwolenia na przejazdy; Wydział Finansowy z lat 1939 - 1945, sygn. 14 - 64, w tym: sprawy budżetowe miasta, daniny od mieszkańców, utrzymanie więdzienia, sprawy policji, rzeźni, wodociągów, budynków szkolnych, innych instytucji miejskich; Instrukcja kancelaryjna Starostwa Miejskiego Miasta Częstochowy z 1942 roku, sygn. 65; Korespondencja dotycząca działalności wydawniczej, likwidacji drukarni, spraw cenzury, przyznania obywatelstwa, spraw notarialnych z lat 1940 - 1945, sygn. 66 - 73. Akta kategorii B-50 z lat 1939 - 1945, 241 j.a., w tym: akta osobowe, wnioski o wydanie dowodu, legitymacji, dla osób pochodzenia niemieckiego.

Dzieje twórcy:

Urząd Starosty miasta Częstochowy powstał w roku 1939 i istniał do stycznia 1945 roku. W okresie okupacji hitlerowskiej Częstochowa stanowiła miasto wydzielone w dystrykcie Radom. Akta zachowały się szczątkowo.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Stadthauptmannschaft Tschenstochau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

73

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

73

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

241.0

Ogółem metrów bieżących:

0.9

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1939-1945

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 76

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1968), uzupełnienia Dorota Czech (1999). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.