Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Częstochowie

Sygnatura
8/9/0
Daty skrajne
1921-1935
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta spraw z lat 1921 - 1935, sygn. 1 - 65, w tym: akta dotyczące ustalenia czynszu i innych świadczeń związanych z najmem lokali oraz dotyczące eksmisjii z lokali; Skorowidz spraw z lat 1925 - 1935, sygn. 66.

Dzieje twórcy:

Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Częstochowie został utworzony w 1919 roku na podstawie ustawy z dnia 28.06.1919 roku o ochronie lokatorów (Dz.U. R.P. Nr 52, poz. 335). Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza powoływał, na wniosek prezydenta Częstochowy, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, a od 1922 roku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Do składu orzekającego wchodziło 16 ławników, wyłonionych w równych częściach spośród kandydatów proponowanych przez Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości miasta Częstochowy i Stowarzyszenie Lokatorów miasta Częstochowy. Ich listę zgłoszoną Zarządowi Miejskiemu ostatecznie zatwierdzał prezes właściwego sądu. Do kompetencji urzędu należało rozstrzyganie sporów pomiędzy lokatorami, a właścicielami o wysokość czynszów i eksmisję, Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Częstochowie zlikwidowany został na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.02.1936 roku o likwidacji urzędów rozjemczych do spraw najmu. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem sprawy nie zakończone miały zostać przekazane celem dalszego rozpatrzenia właściwym sądom. Akta spraw zakończonych przejął Zarząd Miejski w Częstochowie.

Daty skrajne:

1921-1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

66

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

66

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 179

Wstęp i inwentarz sporządził Robert Sikorski (1998).