Naczelnik Powiatu Rawskiego

Sygnatura
39/4/0
Daty skrajne
1829-1866[1867]
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Administracyjny: zabudowa m. Tomaszowa i podatki od jego mieszkańców, 1833-1866, sygn. 1-2. Wydział Oświecenia: fundusze kościoła parafialnego i XX Reformatów w Brzezinach, reperacje i budowa kościołów w Chorzęcinie i Szczawinie, 1829-1866 [1867], sygn. 5-6. Wydział Wojskowo-Policyjny: korespondencja z Rządem Gubernialnym w sprawie wydawania paszportów dla mieszkańców Tomaszowa, 1865, sygn. 7.

Dzieje twórcy:

Podział administracyjny Królestwa Polskiego na województwa i obwody został wprowadzony postanowieniem Namiestnika z dnia 16.01.1816 r. Utworzony w ten sposób obwód rawski wchodził w skład województwa mazowieckiego (od 1837 r. guberni). Na jego czele stał komisarz obwodowy, podległy komisji województwa. Dla potrzeb administracji sądowej obwód został podzielony na dwa powiaty: brzeziński i rawski. Na mocy ukazu z dnia 11.10.1842 r. przemianowano obwody na powiaty, powiaty na okręgi sądowe, a komisarzy obwodów na naczelników powiatów. Do kompetencji komisarza, a następnie naczelnika należały: wykonywanie poleceń komisji województwa, a później rządu gubernialnego oraz zdawanie raportów ze sposobu ich wykonania, przekazywanie poleceń władz magistratom miast i urzędom gminnym, a ponadto szereg obowiązków z zakresu administracji cywilnej, gospodarki miast, handlu, oświaty, nadzoru nad skarbowością, zdrowia, instytucji społecznych oraz porządku publicznego. Strukturę urzędu tworzyły wydziały: Administracyjny, Oświecenia i Wojskowo-Policyjny. Urząd naczelnika powiatu uległ likwidacji z końcem 1866 r., na skutek ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Polskim.

Daty skrajne:

1829-1866[1867]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1829-1866, 1867-1867.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Inwentarz zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 19.12.2002 r.