Zarząd Powiatowy Noworadomski

Sygnatura
39/6/0
Daty skrajne
1867-1913
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wydział Ogólny, 1870-1913, sygn. 1-27: szkolnictwo, statystyka dotycząca rolnictwa, przemysłu, rzemiosła, cen i ludności, wykazy wójtów i sołtysów, rejestracja związków i stowarzyszeń. 2. Wydział Admistracyjny, 1868-1914, sygn. 28-91: nadzór nad majątkami i kapitałami poduchownymi, rozdział ziemi pomiędzy bezrolnych, budowa i remont kościołów, wybory do dozorów kościelnych, podatki, ubezpieczenia od ognia, naprawa dróg, studni, regulacja hipotek, zwalczanie klęsk elementarnych. 3. Wydział Policyjny, 1867-1914, sygn. 92-160: nadzór nad duchowieństwem i ludnością cywilną, zesłańcy polityczni, sprawy żydowskie, cenzura, sprawy wojska i rekrutów, ruch ludności, wypadki i przestępstwa, stowarzyszenia i związki, biblioteki. Dopływy, 1906-1913, sygn. 161-163: korespondencja w sprawach nadzoru policyjnego, dokumenty do sprawozdania kasy miasta Noworadomska.

Dzieje twórcy:

Zarząd powiatowy rozpoczął swą działalność 1.01.1867 r. w oparciu o ustawę z 31.12.1866 r. o zarządzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Polskim. Był organem administracji państwowej ogólnej pierwszej instancji. Kierował nim naczelnik podlegający gubernatorowi. Do zadań naczelnika należało czuwanie nad zachowaniem ogólnego porządku, bezpieczeństwa i spokoju, nad należytym załatwianiem spraw w zarządzie powiatowym i w urzędach pozostających pod jego nadzorem. Do niego należała rewizja magistratów, urzędów gminnych i szpitali. Podlegała mu również straż ziemska w powiecie. Do pomocy naczelnikom przydano dwóch zastępców do spraw administracyjnych i policyjnych. Ten drugi z urzędu był naczelnikiem straży ziemskiej. Obaj zastępcy (zwani też pomocnikami), lekarz powiatowy i budowniczy lub inżynier tworzyli pod przewodnictwem naczelnika zarząd powiatowy, który wypełniał zadania o charakterze administracyjno-policyjnym, nie zastrzeżone do osobistej decyzji naczelnika. Wszystkie sprawy kierowane do naczelnika powiatu i do zarządu powiatowego załatwiane były przez biuro zarządu, które składało się z czterech wydziałów: ogólnego, administracyjnego i policyjnego. Pierwszym kierował sekretarz, drugim pomocnik administracyjny, trzecim naczelnik straży ziemskiej.

Daty skrajne:

1867-1913

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1867-1913.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Novoradomskoe Uezdnoe Upravlenie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

173

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

173

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak