Piotrkowski Oddział Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności w Królestwie Polskim

Sygnatura
39/9/0
Daty skrajne
1873-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Akta ogólne, 1873-1914, sygn. 1-33: utworzenie przytułku św. Zofii, decyzje zarządu w sprawach wydawania zasiłków pieniężnych biednym i przyjmowania dzieci do przytułku, listy osób, które otrzymały zasiłki, dochody i wydatki Towarzystwa. II. Akta personalne wychowanków przytułku św. Zofii w układzie alfabetycznym, 1880-1913, sygn. 34-114.

Dzieje twórcy:

Piotrkowski Oddział Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności Publicznej powstał w maju 1868 r. Pierwszą przewodniczącą była żona gubernatora piotrkowskiego Zofia Kachanow. Działalność Towarzystwa polegała na organizowaniu imprez, z których dochody przeznaczano na cele dobroczynne, prowadzenie przytułku dla sierot i dzieci bezdomnych w Piotrkowie oraz akcji filantropijnych wśród społeczeństwa. Działalność Towarzystwa ustała wraz z wybuchem I wojny światowej.

Daty skrajne:

1873-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1873-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Petrokovskoe Otdelenie Russkogo Blagotvoritel'nogo Obščestva v Carstve Pol'skom

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

116

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

116

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak