Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Piotrkowskiego

Sygnatura
39/16/0
Daty skrajne
[1837] 1843-1870 [1871]
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Rady Opiekuńczej, dotyczące wszystkich podlegających jej zakładów: sprawy finansowe (lokaty kapitału, zapisy, fundusze na utrzymanie i tworzenie zakładów), sprawy własnościowe (nieruchomości, inwentaryzacje majątku), akta personalne członków Rady. Akta Szpitala Starozakonnych w Piotrkowie: sprawy finansowe (darowizny, zasiłki rządowe, projekty budżetów), sprawy własnościowe, utrzymanie, zaopatrzenie, korespondencja. Główny Dom Schronienia w Piotrkowie: sprawy finansowe, zarządzenia Rady Głównej Opiekuńczej. Sala Ochrony w Piotrkowie: okoliczności założenia, podstawy prawne funkcjonowania, inwentaryzacja majątku, darowizny i zasiłki rządowe, akta personalne członków, raporty dla Rady Głównej.

Dzieje twórcy:

Radę utworzono w 1843 r., a jej skład i kompetencje regulowała instrukcja z 18.02.1843 r. Zgodnie z nią, rada powiatowa zajmowała się głównie kontrolą działalności i finansów dozorów parafialnych i instytucji dobroczynnych w powiecie. Obok tego pełniła także funkcję rady szczegółowej szpitala powiatowego, odpowiedzialnej za całość jego pracy. W zakresie dozoru nad zakładami dobroczynnymi do jej komptetencji należały: kontrola dozorów parafialnych, rozstrzyganie sporów między ubogimi a dozorami, wyjaśnianie wątpliwości w kwestii legatów czynionych na rzecz zakładów, kierowanie ubogich do zakładów gubernialnych i kontrola finansów. Radę Powiatową zniósł ukaz z 19.06.1870 r.

Daty skrajne:

[1837] 1843-1870 [1871]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1837-1871.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

46

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

46

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak