Urząd Gubernialny Piotrkowski do Spraw Fabrycznych i Górniczych

Sygnatura
39/20/0
Daty skrajne
[1887-1890] 1891-1914
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Okólniki i zarządzenia dotyczące nadzoru nad fabrykami, zatrudnienia, opieki lekarskiej nad robotnikami, bezpieczeństwa pracy, [1887-1890] 1891-1913, sygn. 1-13; 2. Postanowienia 9 decyzje w sprawach zakładów przemysłowych w innych guberniach Królestwa i Rosji przesłane do wiadomości, 1890-1913, sygn. 14-25; Korespondencja ogólna w sprawie naruszania przepisów przez administrację fabryczną, zezwolenia na prace nadliczbowe, zatrudnianie kobiet w godzinach nocnych, regulaminy kas chorych, spisy fabryk, wykazy zarobków robotników, 1897-1913, sygn. 26-53, 125; 4. Korespondencja w sprawie kar nakładanych na fabrykantów, 1892-1914, sygn. 54-88; 5. Skargi robotników na administrację fabryczną w sprawach nieszczęśliwych wypadków i odszkodowania za nie, 1894-1901, sygn. 89-98; 6. Opieka lekarska nad robotnikami i zakładanie szpitali, 1896-1903, sygn. 99-103; 7. Krótkie postanowienia Urzędu w sprawie wymierzania kar za naruszenie przepisów fabrycznych, wydawanie zezwoleń na przedłużenie lub skrócenie dnia roboczego, 1891-1904, sygn. 104-124.

Dzieje twórcy:

Urząd powstał w 1891 r. Do jego kompetencji należało wydawanie przepisów w sprawie bezpieczeństwa pracy, decydowanie o naruszeniu przepisów ustawy fabrycznej, nadzór nad inspektorami, rozpatrywanie skarg fabrykantów na działalność inspektorów i na decyzje urzędu. W jego skład wchodzili: gubernator jako przewodniczący, wicegubernator, prokurator sądu okręgowego, naczelnik żandarmerii, inspektor fabryczny oraz dwóch przedstawicieli fabrykantów. W latach 1894-1897 Urząd nadzorował także zakłady przemysłowe na terenie guberni: kaliskiej, kieleckiej lubelskiej i radomskiej. Teren działalności Urzędu został podzielony na rejony, których w 1913 r. było 11. Od połowy 1899 r. jego kontroli podporządkowano także przemysł ciężki i górniczy. Od tego momentu ustaliła się nazwa Urząd Gubernialny Piotrkowski do Spraw Fabrycznych i Górniczych. W trakcie swojego funkcjonowania odziedziczył on akta z lat 1887-1890 nadesłane przez Departament Przemysłu i Handlu Ministerstwa Finansów. Został zlikwidowany w wyniku wybuchu I wojny światowej.

Daty skrajne:

[1887-1890] 1891-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1887-1890, 1891-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Petrokovskoe Gubernskoe po Fabričnym i Gornozavodskim Delam Prisutstvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

126

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

126

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zmikrofilmowano akta o sygn. 1-124 nr mikrofilmów L4319-L4443