Zjazd Sędziów Pokoju Guberni Piotrkowskiej

Sygnatura
39/28/0
Daty skrajne
1876-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta personalne sędziów oraz urzędników sądowych sądów pokoju i gminnych ze wszystkich trzech okręgów guberni, akta spraw cywilnych, protokoły posiedzeń, rejestry kancelaryjne.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ukazu Senatu Rządzącego z 19 lutego 1875 r., od lipca 1876 r. na terenie guberni piotrkowskiej funkcjonowały trzy okręgi sądownictwa pokojowego: I dla powiatów piotrkowskiego, brzezińskiego, radomszczańskiego i rawskiego, II dla powiatów częstochowskiego i będzińskiego, III dla powiatów łódzkiego i łaskiego. Były to oddzielne instytucje przeznaczone do sądzenia spraw kryminalnych i cywilnych. Każdy zjazd składał się z prezesa oraz sędziów pokoju i sędziów gminnych każdego okręgu sądu pokoju. Zjazd dzielił się na 2 wydziały: spraw cywilnych i karnych. Rozpatrywał skargi apelacyjne na wyroki sądów gminnych i pokoju oraz sprawy kasacyjne. Funkcjonowanie zjazdów sędziów pokoju zakończyła I wojna światowa, lecz teczki akt personalnych sędziów były kontynuowane do 1917 r.

Daty skrajne:

1876-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1917, 1876-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sjezd Mirovych Sudej Petrokovskoj Guberni

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

201

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

201

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak