Szósty Okręg Zarządu Akcyzowego Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej

Sygnatura
39/32/0
Daty skrajne
1887-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Okólniki, rozporządzenia i sprawozdania zarządu; II. Akta dotyczące zakładów - gorzelni, browarów, cukrowni, fabryk tytoniu, zapałek itp.. i ich kontroli oraz sklepów monopolowych; III. Sprawy przeciwko osobom przekraczającym przepisy ustawy o akcyzie dotyczące: sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych bez zezwolenia, nielegalnego wyrobu wódki i innych napojów oraz papierosów i gilz, sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych po wyższych cenach; IV. Podania kandydatów na sprzedawców w sklepach akcyzy, spisy zatrudnionych sprzedawców, V. Poświadczenia i rachunki za dostawę spirytusu z fabryk do składów; VI. Książki rachunkowe poszczególnych składów; VII. Wydawanie zezwoleń oraz wykazy patentów na sprzedaż artykułów podlegających akcyzie; VIII. Akta związane z ewakuacją Zarządu do Rosji w czasie I wojny światowej.

Dzieje twórcy:

W związku z unifikacją administracji w Królestwie Polskim i Rosji, przeprowadzoną po powstaniu styczniowym, 21 lipca 1866 r. powołano na ziemiach Królestwa Centralny, gubernialne i rewirowe zarządy akcyzy. Podlegały Departamentowi Dochodów Niestałych przy Ministerstwie Finansów. Zarząd nad opłatami od produkcji napojów w poszczególnych guberniach należał do gubernialnych zarządów akcyzy. Każda gubernia została dodatkowo podzielona na rewiry, które w 1869 r. przemianowano na okręgi . Obszar guberni kaliskiej i piotrkowskiej podzielono na siedem okręgów akcyzowych. Okręg VI obejmował powiaty: łódzki, brzeziński, rawski i północną część łaskiego z siedzibą nadzorcy w Łodzi.. Najmniejszą jednostką organizacyjną urzędów akcyzowych były rewiry. W grudniu 1914 r. zarządy, Gubernialny i okręgowe, zostały ewakuowane do Rosji. Urzędy akcyzy ostatecznie zlikwidowano w lipcu 1918 r.

Daty skrajne:

1887-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1887-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Šestoj Okrug Kališsko-Petrkovskogo Guberskogo Akciznogo Upravleniâ

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

759

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

759

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak