Zarząd Żandarmerii Powiatów Piotrkowskiego, Rawskiego i Brzezińskiego

Sygnatura
39/45/0
Daty skrajne
1907-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta ogólne, 1911-1914, sygn. 1-12 - sprawozdania z działalności urzędu, raporty i doniesienia o sytuacji politycznej i nastrojach ludności; Zsyłki w trybie administracyjnym, 1907-1914, sygn. 13-17; Nadzór policyjny nad ludnością, 1911-1914, sygn. 18-43; partie polityczne, 1911-1914, sygn. 44-63 - informacje o działalności partii i członków, tłumaczenia odezw; Dochodzenia przeciwko osobom oskarżonym o przynależność do partii politycznych, organizacji i związków, 1904-1914, sygn. 64-115 - SDKPiL, PPS-Lewica, PPR Frakcja Rewolucyjna, "Bund", NZR, Socjaliści- Rewolucjoniści i inne; Kolportaż i posiadanie nielegalnych wydawnictw, 1906-1914, sygn. 116-120; Oskarżenia o działalność antypaństwową, agitację polityczna i akcje terrorystyczne, 1907-1914, sygn. 121-130, 146-153; Przestępstwa kryminalne, 1912, 1914, sygn. 131-145.

Dzieje twórcy:

Zarząd funkcjonował na podstawie ustawy z 31 XII 1866 r. o żandarmerii w Królestwie Polskim. W utworzonej wówczas guberni piotrkowskiej powołano do życia odrębne zarządy dla powiatów piotrkowskiego i noworadomskiego oraz rawskiego i brzezińskiego. W 1869 r. zlikwidowano zarząd powiatów rawskiego i brzezińskiego, przyłączając powiat rawski do zarządu piotrkowskiego i noworadomskiego, a brzeziński do łaskiego i łódzkiego. W 1895 r. utworzono wspólny urząd dla powiatów piotrkowskiego, noworadomskiego, brzezińskiego i rawskiego. Zaś w 1897 r. z jednostki tej wyłączono powiat noworadomski. Likwidacja Zarządu nastąpiła w 1914 r. Do jego kompetencji należała pomoc władzom administracyjnym i sądowym w wykonywaniu zadań o charakterze policyjnym, a mianowicie utrzymanie spokoju i bezpieczeństwa publicznego, chwytanie przestępców i ich strzeżenie, śledzenie zbiegów, a także pomoc przy egzekwowaniu należności skarbowych, rozkazów rządowych itp. Żandarmeria była początkowo niezależna od władz administracji ogólnej. Na skutek ukazu z 28.06.1896 r. zniesiono Warszawski Okręg Żandarmerii, a jego funkcję przejął pomocnik generał-gubernatora warszawskiego do spraw policyjnych, któremu podporządkowano gubernialne i powiatowe zarządy żandarmerii.

Daty skrajne:

1907-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1907-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Žandarmskoe Upravlenie Petrkovskogo, Ravskogo i Brezinskogo Uezdov

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

154

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

154

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak