Łódzki Oddział Ochrany

Sygnatura
39/46/0
Daty skrajne
1908-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
239

Zawartość:

Partie i organizacje polityczne, 1908-1914, sygn. 1-16: "Bund", Grupa Wolnych Socjalistów "Młot", Narodowa Demokracja, Narodowy Związek Chłopski, Narodowy Związek Robotniczy i Frakcja Niepodległości Narodowego Związku Robotniczego, Partia Konstytucyjno Demokratyczna, "Poalej Syjon", Polska Partia Socjalistyczna, Polska Robotnicza Partia Socjalistyczna, "Syjoniści-Socjaliści", Związek Chłopski - programy, proklamacje, odezwy, informacje o działalności, sprawozdania ze zjazdów; Związki i ugrupowania polityczne, 1909-1914, sygn. 17-32: Grupa Inicjatywna Związku Rewolucyjnego, "Gwiazda Wolności", "Konfederacja barska", ludowcy, "Straż Polska", Polski Narodowy Związek "Antyhakatystowski", Polski Związek Postępowy, Partia chłopów zjednoczonych w oparciu o Najwyższy Manifest 17 Października, Socjalistyczno-Społeczna Organizacja Robotnicza, syndykaliści, Towarzystwo Kultury Polskiej, Związek Izraela, Związek Katolicki, Związek Pomocy Więźniom Politycznym, Organizacja Syjonistów w Cesarstwie Rosyjskim, Żydowskie Stowarzyszenie Terytorialne - programy, proklamacje, odezwy, informacje o działalności, sprawozdania ze zjazdów; Organizacje bojowe i terrorystyczne, 1909-1912, sygn. 33-37: "Rewolucyjni Mściciele", Skrajni Terroryści, Związek Towarzystw Strzeleckich, Związek Walki Czynnej - raporty o działalności, statuty, proklamacje, listy gończe; Organizacje młodzieżowe, 1909-1913, sygn. 38-46: "Czarny Płomień", "Młodzi Zwiadowcy", "Przyszłość" Komitet Młodzieży Socjaldemokratycznej "Zukunf", Towarzystwo "Ogniwo", Uczniowska Rewolucyjna Organizacja Szkół Średnich, Związek „Filaretów”, Związek Postępowej Młodzieży Polskiej - deklaracje programowe, apele do młodzieży, informacje o zjazdach; Związki zawodowe, 1908-1912, sygn. 47-50: Koło zawodowe piekarzy, Liga Ochrony Pracy w Aptekach Królestwa Polskiego, niezależne związki zawodowe, Ogólnorosyjski Związek Pocztowo-Telegraficzny- informacje o powstaniu i działalności; Akta personalne, 1908-1910, sygn. 51.

Dzieje twórcy:

Data powstania Łódzkiego Oddziału Ochrany nie jest znana. Była to komórka działająca przy Zarządzie Żandarmerii Powiatów Łódzkiego i Łaskiego, a podległa Pomocnikowi do spraw Policyjnych Generał-Gubernatora Warszawskiego. Głównym zadaniem "ochrany" było gromadzenie informacji o ruchach politycznych, głownie rewolucyjnych, narodowowyzwoleńczych i walka z tymi ruchami, poprzez prowokacje i rozbijanie ich spójności. Likwidacja Oddziału nastąpiła w 1914 r.

Daty skrajne:

1908-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lodzinskoje Ochrannoe Otdelenie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

51

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

51

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak