Prokurator Sądu Okręgowego Piotrkowskiego

Sygnatura
39/49/0
Daty skrajne
1892, 1899-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Działalność partii politycznych, 1892, 1901-1909, sygn. 1-4 - informacje o działaczach aresztowanych za przynależność do łódzkich struktur PPS i SDKPiL, dochodzenie w sprawie "buntu łódzkiego" 1892 r. II. Przynależność do partii politycznych, 1900-1917: PPS, sygn. 5-25, PPS "Frakcja Rewolucyjna", sygn. 26-32, PPS "Proletariat", sygn. 33, SDKPiL, sygn. 34-45, "Bund", sygn. 46-53, inne, sygn. 54-55. III. Udział w manifestacjach, demonstracjach, strajkach i innych wystąpieniach politycznych, niszczenie portretów cara, obraza słowna cara i jego rodziny, 1900-1914, sygn. 56-132. IV. Agitacja wśród żołnierzy, robotników, chłopów i innych środowisk, na rzecz partii politycznych i przeciwko wyborom do Dumy, 1901-1913,, sygn. 133-300. V. Posiadanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw, gazet, broszur, ulotek, odezw, plakatów, pieczątek, sztandarów i broni palnej, 1899-1916, sygn. 301-592. VI. Wydawanie i druk nielegalnych wydawnictw, 1906-1909, sygn. 593-601. VII. Gwałt i łapówkarstwo, 1901-1902, sygn. 602. VIII. Akta personalne, 1899-1917, sygn. 603-623.

Dzieje twórcy:

W wyniku reformy sądownictwa z 1876 r., przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim utworzono urząd prokuratora. Jego zadaniem było wnoszenie oskarżeń w sprawach karnych. Akty oskarżenia przygotowywane były na podstawie materiałów przekazanych przez sędziów śledczych, żandarmerię i policję. Do pomocy posiadał kilku zastępców oraz sekretarza. Podlegał prokuratorowi Izby Sądowej Warszawskiej i był mianowany przez ministra sprawiedliwości na wniosek prokuratora Izby. W 1914 r. urząd został ewakuowany do Rosji, gdzie funkcjonował w Saratowie do 1917 r. Jego działalność była czysto formalna i ograniczała się do wypłacania wynagrodzeń pracownikom.

Daty skrajne:

1892, 1899-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1892-1892, 1899-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Prokuror Petrokovskogo Okružnogo Suda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

623

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

623

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak