Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego Piotrkowskiego

Sygnatura
39/50/0
Daty skrajne
1876-1916
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Działalność partii politycznych, 1905-1914, sygn. 1-35: grupa "Rewolucjonistów Mścicieli" obwodu łódzkiego i częstochowskiego, PPS "Frakcja Rewolucyjna"- statuty, programy działalności, sprawozdania i raporty, informacje o działaczach, listy gończe z załączonymi fotografiami. II. Przynależność do partii politycznych, 1905-1915, sygn. 35-42: SDKPiL, PPS "Frakcja Rewolucyjna" - dochodzenia indywidualne, fotografie oskarżonych. III. Posiadanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw, 1905-1915, sygn. 43-59 - załączone egzemplarze ulotek i odezw, broszur i gazet. IV. Zabójstwa pobicia gwałty, 1879-11916, sygn. 60-76. V. Fałszerstwa i nadużycia finansowe, 1878-1912, sygn. 77-84. VI. Nadużycia strażników ziemskich, 1908-1911, sygn. 85-86. VII. Różne, 1876-1912, sygn. 87-96 - składanie fałszywych przysiąg, nielegalne nauczanie, obraza sądu.

Dzieje twórcy:

Sędziowie śledczy przy sądach okręgowych zostali ustanowieni w 1876 r. wraz z reformą sądownictwa w Królestwie Polskim. Prowadzili śledztwa w sprawach karnych. Gubernię podzielono na okręgi śledcze, w których prowadzono postępowania zgodnie z miejscem popełnienia przestępstw. Zadaniem sędziów śledczych było zebranie materiału dowodowego i dostarczenie ich prokuratorowi i żandarmerii.

Daty skrajne:

1876-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1916, 1876-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sudebnyj Sledovatel' Petrkovskogo Okružnogo Suda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

97

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

97

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak