Cesarsko-Niemieckie Więzienie w Łodzi

Sygnatura
39/82/0
Daty skrajne
[1915-1916] 1917-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta spraw ogólnych więzienia, przepisy dotyczące odbywania kar, zatrudnianie więźniów poza terenem więzienia, koszty utrzymania i transportu więźniów, opieka lekarska, stosowanie kar dyscyplinarnych, ułaskawienia, zwolnienia więźniów, odwiedziny, korespondencja, posiadanie pieniędzy, książka przyjęć i zwolnień więźniów.

Dzieje twórcy:

Zarząd i nadzór nad więzieniami należały początkowo do Sądu Okręgowego. W pierwszych dniach września 1917 r. sprawy te zostały wyodrębnione i przekazane do specjalnie w tym celu utworzonego Cesarsko-Niemieckiego Więzienia i kontynuowane aż do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Daty skrajne:

[1915-1916] 1917-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1916, 1917-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kaiserlich-Deutsche Gerichtsgefängnisse zu Lodz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

38

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

38

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak