Gimnazjum Żeńskie w Piotrkowie

Sygnatura
39/88/0
Daty skrajne
[1869-1882]1883-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Większość zachowanych akt pochodzi z lat 1915-1917. Są to: korespondencja tajna i ogólna, akta personalne nauczycieli, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, tygodniowe rozkłady lekcji, programy nauczania, zmiany w ilości lekcji, egzaminy wstępne, przyjmowanie do Gimnazjum, sprawozdania z postępów w nauce poszczególnych klas, świadectwa maturalne, zaświadczenia tymczasowe, opłaty za naukę, dokumentacja dotycząca biblioteki, kościoła gimnazjalnego oraz wyposażenia szkoły, wypłaty pensji i zapomóg nauczycielom, dochody i wydatki szkoły, sprawozdania roczne ze stanu szkoły.

Dzieje twórcy:

Do 1864 r. istniała w Piotrkowie pensja dominikanek, w tymże roku przejęta przez państwo i przekształcona w 4-klasowe Progimnazjum Żeńskie. W 1883 r. Progimnazjum zreorganizowano na 6-klasowe Gimnazjum Żeńskie, a w 1887 r. dodano klasę siódmą. Ewakuowane po wybuchu pierwszej wojny światowej, działało we Włodzimierzu nad Klaźmą do 1918 r.

Daty skrajne:

[1869-1882]1883-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1869-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Petrokovskaâ Ženskaâ Gimnaziâ

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

174

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

174

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak