Szkoła Powiatowa w Rawie

Sygnatura
39/89/0
Daty skrajne
[1831] 1835-1868
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Szkoły Powiatowej: organizacja, zarządzenia władz, księgi wizytacji, sprawy biblioteki, zaopatrzenie szkoły, pensje nauczycieli, umundurowanie uczniów, protokoły posiedzeń nauczycieli, stan służby i ich urlopy, księgi wpisów i cenzur, świadectwa, stypendia szkolne. Akta Inspektora Szkoły Powiatowej: wykazy szkół na terenie powiatu, sprawozdania roczne, raporty o stanie szkół elementarnych, sprawy nauczycieli i uczniów.

Dzieje twórcy:

Szkoła została otwarta 5.10.1835 r., jako szkoła obwodowa, w oparciu o przepisy dla tego typu szkół z 1833 r. Po likwidacji obwodów w 1842 r. została przemianowana na powiatową. Kierownik szkoły był jednocześnie inspektorem szkół elementarnych rządowych i prywatnych funkcjonujących na terenie powiatu. Podlegała Dyrektorowi Gimnazjum w Warszawie. Jej likwidacja nastąpiła w latach 1867-1868.

Daty skrajne:

[1831] 1835-1868

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1831-1868.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

156

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

156

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak